Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-07-16 00:17:44 przez system

Legiony w komórce

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym Legiony w komórce realizowanym w ramach projektu Legiony Polskie w fotografii. Prace można przesyłać do 30 września.

100 lat temu (o świcie 6 sierpnia 1914 roku) grupka śmiałków pod dowództwem Jozefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów na front I wojny światowej. Pierwsza Kompania Kadrowa stała się zalążkiem Wojska Polskiego. W okresie międzywojennym, na pamiątkę działań tego oddziału, organizowano Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. W komunistycznej Polsce (1945-89) marsz był zabroniony, ale w 1981 r. powrócono do idei jego upamiętnienia.

Po latach tamtych zmagań pozostały dziesiątki miejsc i czynów zapomnianych, ale także i takich o których pamięć przetrwała i jest ciągle żywa. Dla upamiętnienia i udokumentowania tych materialnych pozostałości po wydarzeniach sprzed wieku, jak również przybliżenie dzieciom i młodzieży tak odległej dla nich historii – Muzeum Historii Fotografii w Krakowie ogłosiło konkurs fotograficzny.

Ideą konkursu jest wykonanie najciekawszych zdjęć z miejsc związanych z Legionami Polskimi. Na fotografiach mogą zostać utrwalone legionowe ślady, które zachowały się do naszych czasów i te, które obecne są w przestrzeni kulturowej, społecznej danej miejscowości i jej okolicy, np. uroczystości rocznicowe, działania grup rekonstrukcyjnych, kół młodych historyków itp.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne oraz zespoły (klasy, koła przedmiotowe itp.) Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty rejestracyjnej i przesłanie emailem lub pocztą (wraz z wykonanymi fotografiami). Prace muszą być wykonane aparatem fotograficznym będącym integralną, nierozdzielną częścią telefonu komórkowego (pod tym pojęciem rozumie się także iPhone, iPad, tablet). Każdy uczestnik indywidualny i zespołowy może nadesłać maksymalnie trzy pojedyncze, autonomiczne fotografie lub jeden fotoreportaż, składający się z maksymalnie sześciu fotografii. Prace powinny być opisane – im więcej ciekawych informacji znajdzie się w opisie zdjęcia, tym punktacja będzie wyższa. Zdjęcia oceniane będą zarówno pod względem artystycznym, jaki i technicznym. Nagrodzone zostaną po trzy najlepsze prace indywidualne i trzy zespołowe, w kategoriach pojedynczych fotografii i fotoreportażu.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.mhf.krakow.pl.