Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-08-31 14:07:14 przez Czas2012

Lotnisko Balice: nowy ambulans pirotechniczny

Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny. W związku z realizowaną obecnie oraz planowaną rozbudową portu lotniczego w Krakowie - Balicach, nastąpiło poszerzenie strefy działania oraz kubatury budynków, a co za tym idzie obszaru, gdzie mogą występować zagrożenia o charakterze bombowym.

Uroczyste przekazanie wozu nastąpiło 30 sierpnia 2021 r. przy Centrum Edukacji Lotniczej na terenie Kraków Airport. W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Laciuga, Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach ppłk SG Winicjusz Tęczar oraz Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Na lotniskach całego świata pozostawione bez opieki bagaże i podejrzane przedmioty są poważnym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa. Tylko w tym roku na podkrakowskim lotnisku było ich 35. Każdy z nich może być źródłem potencjalnego zagrożenia bombowego i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony pirotechników, niejednokrotnie narażających własne zdrowie i życie.

Zakup ambulansu pirotechnicznego przez Wojewodę Małopolskiego i użyczenie Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej z przeznaczeniem do wykorzystywania w Placówce SG w Krakowie-Balicach jest więc bardzo istotny.

Info: Straż Graniczna

Czytaj więcej TUTAJ