Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-07-31 16:31:18 przez system

Małopolska Chmura Edukacyjna dla uczelni i szkół

<html />

W Małopolsce startuje projekt pilotażowy Małopolska Chmura Edukacyjna. W jego realizację zaangażuje się sześć krakowskich uczelni wyższych: Akademia Górniczo-Hutnicza (beneficjent), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny; szesnaście jednostek samorządu terytorialnego (w tym województwo małopolskie) i kilkadziesiąt szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu do 2015 roku powstanie system informatyczny (private cloud) umożliwiający sześciu uczelniom współpracę ze szkołami, realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów. Podobny system powstanie w 21 małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych, wytypowanych w porozumieniu z samorządem województwa małopolskiego. Zostanie uruchomiona platforma, dzięki której prowadzone będą wirtualne zajęcia w 10 dziedzinach: AGH - fizyka, informatyka, UJ – matematyka, biologia, PK – chemia, budownictwo, UEK – przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie, UR – środowisko i żywność, UP – języki obce.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ma już zapewnione finansowanie z funduszy europejskich. Dziś w urzędzie marszałkowskim umowę w tej sprawie podpisali: Stanisław Sorys i Jacek Krupa z zarządu województwa małopolskiego oraz prof. Tadeusz Słomka, rektor krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej. Wartość całkowita projektu to 7,75 mln zł, a dofinansowanie z MRPO 2007-13 wyniesie 6,45 mln zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

- To jest projekt bardzo szeroki, będzie koncentrował kilkanaście jednostek oświatowych i zakłada ich współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, ale oznacza również lepszy dostęp do wiedzy i zajęć prowadzonych na wyższych uczelniach – mówił Stanisław Sorys z zarządu województwa małopolskiego.

Pilotaż obejmie 21 szkół średnich. W przyszłości Małopolska Chmura Edukacyjna ma dotrzeć do wszystkich szkół w Małopolsce. – Szacujemy, że będzie to około 200 szkół – mówił Jacek Krupa z zarządu województwa. - To jest nowa jakość w kształceniu przyszłych studentów, ułatwi dostęp uczniów do wyższych uczelni i bezpośredni kontakt z profesorami, pracownikami naukowymi. W tej chwili ten kontakt jest bardzo utrudniony. Profesor, zwłaszcza poza Krakowem, jest dla wielu uczniów kimś niedostępnym, wyjątkowym i chcemy to zmienić – dodał.

O tym, jak duże znaczenie dla uczelni i szkół średnich ma realizacja projektu przekonywał prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH: - Rezultaty na pewno będą znakomite, bo szkoły będą mogły korzystać z olbrzymich zasobów laboratoryjnych i kadrowych krakowskich uczelni, a my zyskamy lepszych kandydatów na studia – mówił rektor.

Dzięki małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z nauką, a przez to rozwijania kreatywności, logicznego myślenia i umiejętności pracy w zespole. Będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce. Efektem będzie także wyrównanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego oraz podniesienie tych kompetencji uczniów i nauczycieli, które są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.