Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-10-03 15:48:03 przez system

Małopolska stawia na studentów

Ponad 180 tys. studentów rozpoczęło w poniedziałek w Małopolsce rok akademicki. To drugi region w Polsce z tak dużą liczbą studentów. Wykorzystując ten ogromny potencjał, samorząd województwa od lat inwestuje w projekty, które są realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi.

- Nie mam wątpliwości, że tak duża liczba studentów przyczynia się do ogromnego potencjału gospodarczego Małopolski. Co roku średnio 50 tysięcy osób otrzymuje dyplom ukończenia studiów i wchodzi na rynek pracy. Tych kreatywnych, otwartych, świetnie znających języki obce ludzi firmy chcą zatrudniać mówi Grzegorz Lipiec z Zarządu Województwa Małopolskiego, dodając, że tylko na początku tego roku w branży BPO/SSC/IT w Krakowie pracowało ponad 50 tys. osób. – Prognozuje się, że za rok stolica Małopolski może osiągnąć poziom ponad 60 tys. osób – dodaje Lipiec.

Jednym z najważniejszych projektów, który Małopolska realizuje wspólnie z uczelniami wyższymi jest Małopolska Chmura Edukacyjna. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych mogą przez chwilę poczuć się… jak studenci. Nowoczesne technologie umożliwiają im uczestniczenie w wirtualnych zajęciach akademickich, doświadczeniach laboratoryjnych, a nawet realizację wspólnych projektów badawczych. Każda z 8 szkół wyższych biorących udział w projekcie będzie dzieliła się z uczniami wiedzą z wybranych dziedzin, np. Akademia Górniczo-Hutnicza zorganizuje zajęcia z informatyki i fizyki, a Uniwersytety Jagielloński czy Ekonomiczny – z przedsiębiorczości i matematyki. W tajniki chemii będzie zagłębiała Politechnika Krakowska, a języki obce zostaną oswojone dzięki Uniwersytetowi Pedagogicznemu.
Szacuje się, że do 2020 roku z zasobów Małopolskiej Chmury Edukacyjnej skorzysta 24 tysiące uczniów z 128 szkół. Więcej informacji można znaleźć tu.

Do końca października br. studenci mogą się zgłaszać się do Regionalnego Programu Stypendialnego Sapere Auso. W tegorocznej edycji pula środków na nagrody dla najlepszych wynosi 700 tys. zł. Studenci w zależności od dokonań – m.in. sukcesów naukowych czy sportowych – mogą liczyć nawet na kilkaset złotych miesięcznych. Przypomnijmy, od 2003 roku, kiedy powołano Małopolską Fundację Stypendialną, stypendia Sapere Auso otrzymało ponad 3 tys. osób. Przeznaczono na ten cel ponad 9,1 mln zł. Więcej informacji tu http://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/postaraj-sie-o-stypendium-z-sapere-auso

To nie wszystko. Studenci mogą też liczyć na pomoc w zdobyciu pierwszych zawodowych szlifów. Urząd marszałkowski oferuje im. płatne praktyki w swoich departamentach, a także staże w przedstawicielstwie Małopolski w Brukseli. Więcej informacji tu.

Dzięki środkom unijnym małopolskie uczelnie zmieniły się nie do poznania – powstały nowe budynki akademickie, doposażono centra badawcze. Wsparcie władz województwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 umożliwiło budowę lub wyposażenie m.in. zespołu krytych pływalni AWF w Krakowie, Laboratorium Bionanotechnologii i Biodiagnostyki AGH, hali maszyn ACK cyfronet AGH. Udało się też odnowić dziedziniec i fasadę Collegium Maius, zmodernizować sale wykładowe na wydziale mechanicznym Politechniki Krakowskiej, katedrę medycyny sądowej UJ, zbudować bibliotekę dla Papieskiej Akademii Teologicznej czy wyposażyć Centrum Edukacji Gleboznawczej na Uniwersytecie Rolniczym.

Trudno się dziwić, że w związku z nową perspektywą i Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, uczelnie już zacierają ręce. Mają szanse na potężny zastrzyk pieniędzy m.in. z puli przeznaczonej na infrastrukturę badawczą sektora nauki (ok. 60 mln euro), odnawialne źródła energii (65 mln euro) czy rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego (w sumie ok. 79 mln euro).