Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-10-04 20:16:15 przez eb

Miasto zbuduje Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych

Na terenie poprzemysłowym w dzielnicy Nowa Huta, w rejonie ulic Igołomskiej i Cementowej, powstanie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, w tym m.in. sortownia odpadów mieszanych o przepustowości ponad 400 ton na dobę. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2026, a całkowity koszt szacuje się na ok. 245 mln zł.

W Krakowie od 2013 r. funkcjonuje Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, zarządzany przez MPO. Zapewnia on skuteczne odzyskiwanie surowców wtórnych na poziomie 60 proc. i realizuje z dużą rezerwą obecnie wymagane prawem unijnym wskaźniki dotyczące odzysku i składowania odpadów. Jednak już od 2025 r. nastąpi restrykcyjna zmiana w sposobie obliczania poziomu przetwarzania odpadów, a dziesięć lat później poziom wymaganego recyklingu wzrośnie do 65 proc. Te zmiany wymagają już teraz podjęcia decyzji o budowie nowoczesnego i w pełni zautomatyzowanego kompleksu, który zapewni zagospodarowanie całości odpadów produkowanych przez mieszkańców gminy.

W ramach Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych planowana jest budowa czterech instalacji do przetwarzania śmieci zebranych od mieszkańców.

Pierwszy obiekt – zakład recyklingu tworzyw sztucznych – ma składać się z dwóch instalacji. Pierwsza ma służyć przygotowaniu do recyklingu folii o łącznej przepustowości 40 tys. ton rocznie, a zadaniem drugiej będzie mycie, rozdrabnianie odpadów i wytwarzanie regranulatu. Jej przepustowość szacuje się na 20 tys. ton rocznie.

Drugi obiekt to zakład odzysku odpadów komunalnych obejmujący sortownię niesegregowanych odpadów mieszanych o przepustowości 100 tys. ton rocznie i odpadów selektywnych 50 tys. ton rocznie.

Z kolei w skład zakładu odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych będą wchodziły dwie instalacje do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 25 tys. ton rocznie oraz instalacja recyklingu odpadów odzyskanych.

W Centrum Recyklingu powstanie także punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości z terenów miasta, wraz z punktem napraw i ponownego użycia odpadów.

W ramach inwestycji przy ul. Igołomskiej planuje się także postawienie budynków przemysłowych i magazynowych o łącznej powierzchni 7,5 ha. Powstaną też parkingi (2,7 ha) i drogi dojazdowe (1,7 km), w tym połączenie z ulicą Igołomską.

Zrealizowanie projektu Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych będzie jednym z kroków w kierunku transformacji Krakowa w miasto cyrkularne, w którym troska o bezpieczne i czyste środowisko, a tym samym zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców, jest priorytetem.

Projekt realizowany będzie w latach 2021–2026. Planowany koszt inwestycji to ok. 245 mln zł. Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji Unii Europejskiej, pożyczek i kredytów, a także ze środków własnych MPO.