Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-01-04 02:47:48 przez system

Miliard złotych dla Małopolski

W latach 2004?2009 Małopolska otrzymała prawie miliard złotych dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dzięki środkom z funduszy europejskich w Małopolsce zbudowano i zmodernizowano m.in. ponad 400 kilometrów dróg, zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny oraz zorganizowano szkolenia dla osób bezrobotnych.

Wojewoda małopolski przez pięć lat będzie kontrolował zrealizowane projekty. Jeżeli inwestycja nie będzie działać zgodnie z założeniami, urząd może zażądać zwrotu pieniędzy.

ZPORR realizowany był w Małopolsce w latach 2004-2009. Do roku 2008 do Małopolski dotarło prawie 900 milionów złotych. Była to podstawowa pula pieniędzy z których dofinansowano budowę m.in.: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (29 mln zł.), pijalni wód mineralnych w Wysowej — Zdroju (633 tys. zł.) oraz systemu Krakowskiej Karty Miejskiej (5,5 mln zł.).
W 2009 roku Małopolska otrzymała dodatkowe 97 milionów złotych. W ramach tzw. nadkontraktacji zostało podpisanych prawie 60 umów, w tym m.in. na budowę północnej obwodnicy Skawiny (5,5 mln zł.) oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Wadowicach (2,8 mln zł.).

Każdą inwestycję wojewoda będzie kontrolował przez pięć lat od momentu jej zakończenia. Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez pięć lat będą sprawdzać czy inwestycje funkcjonują zgodnie z założeniami, z jakim powstały, np. czy szpital zmodernizowany ze środków ZPORR nadal funkcjonuje i służy społeczeństwu. Niedopełnienie tego warunku grozi wycofaniem części lub nawet całości dotacji.

Dzięki ZPORR-owi w Małopolsce:
- zbudowano i zmodernizowano 430 km dróg,
- 46 ośrodków opieki zdrowotnej otrzymało dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego,
- powstało ponad 430 km sieci kanalizacyjnych,
- zbudowano 20 oczyszczalni ścieków,
- zorganizowano szkolenia oraz przyznano stypendia dla 65 tysięcy osób.