Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-03-07 14:49:06 przez system

Miliony na kształcenie zawodowe w powiecie wielickim

Najwyższą ocenę spośród złożonych w konkursie dotyczącym kształcenia zawodowego na obszarze ZIT (miasto Kraków i okolice) uzyskał wspólny projekt Powiatu Wielickiego i Gminy Niepołomice o łącznej wartości 3,3 mln zł. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej zostaną zorganizowane kursy i szkolenia zawodowe, płatne staże dla uczniów, a szkoły zawodowe zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne i elementy wyposażenia niezbędne w nowoczesnym kształceniu zawodowym.

Przedsięwzięcie, jako wspólna inicjatywa Powiatu Wielickiego i Gminy Niepołomice obejmuje: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych, którzy wyposażeni zostaną nie tylko w dodatkowe kwalifikacje potwierdzone egzaminami zawodowymi, ale przede wszystkim dzięki udziałowi w płatnych stażach wakacyjnych będą mieć okazję po raz pierwszy podjąć pracę u konkretnych przedsiębiorców i zobaczyć, jak w danym zawodzie wygląda „szara rzeczywistość”. Płatne staże były w ostatnich latach jedną z najchętniej wybieranych propozycji, głównie ze względu na fakt, że uczestniczący w nich uczniowie otrzymywali wysokie, jak na ich warunki wynagrodzenie – 1500 zł za miesiąc pracy.

- Liczę, że działania projektu pozwolą ugruntować stabilną markę lidera w branży turystyczo-gastronomicznej i administracyjno-usługowej, którą konsekwentnie buduje Powiat Wielicki w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a także gmina Niepołomice w prowadzonych przez siebie szkołach zawodowych – mówi Jacek Juszkiewicz, starosta wielicki. - Nie bez znaczenia jest fakt, iż możemy ponownie ze środków zewnętrznych doposażać najnowocześniejszą i najlepiej wyposażoną w moim przekonaniu szkołę zawodową w Małopolsce jednocześnie inwestując tylko 10% wartości zakupionych środków trwałych – dodaje.

Pierwsze kursy rozpoczną się wiosną 2017 roku, a pełna oferta dla uczniów dostępna będzie od września 2017 roku. Wcześniej, bo w lipcu i sierpniu 2017 roku blisko 90 uczniów będzie realizować płatne staże. Projekt potrwa do 2020 roku.