Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-07-29 19:53:50 przez eb

Muzeum Ruchu Harcerskiego już wkrótce

Zrewitalizowane historyczne wnętrza fortu, a także nowy budynek o powierzchni użytkowej 3 tys. m2, do tego ekspozycja stała odnosząca się do historii miejsca oraz duży ogólnodostępny teren zielony i pole biwakowe – zrewitalizowany fort „Jugowice” 52A vel „Łapianka” już niedługo zostanie udostępniony mieszkańcom i gościom. Obok zabytkowej przestrzeni koszar powstanie też Muzeum Ruchu Harcerskiego – miejsce inicjatyw harcerskich i kulturalnych. Otwarcie planowane jest na 2022 rok.

Dzięki rewitalizacji na obszarze fortu będzie można organizować wystawy, wydarzenia kulturalne, harcerskie i inne przedsięwzięcia ważne dla miasta i mieszkańców. Stworzenie odpowiednich warunków dla realizacji tych celów wymagało nowej powierzchni kubaturowej, dzięki której adaptacja zabytkowego budynku koszar dla nowych celów będzie mało inwazyjna. Obok budynku koszar, powstaje nowy budynek, w którym znajdą się urządzenia i instalacje do obsługi zabytkowego obiektu. Nowy budynek umożliwi pełnienie funkcji wystawienniczej, konferencyjnej, magazynowej i zaplecza sanitarnego – a więc tego, co niezbędne dla działania nowoczesnego i prężnie funkcjonującego centrum ruchu harcerskiego.

Nowy budynek będzie miał ponad 3 tys. m2 powierzchni użytkowej, zlokalizowanej na dwóch kondygnacjach. Składać się będzie z przeszklonego od góry holu – łącznika między nowymi pomieszczeniami a istniejącym zabytkowym budynkiem koszar. Znajdą się tam m.in. pomieszczenia przeznaczone na stałą i czasową ekspozycję muzealną, sala konferencyjna, sale seminaryjne, punkt gastronomiczny, pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania zbiorów, a także pomieszczenia sanitarne, będące zapleczem dla przyszłych biwaków harcerskich. Wszystkie nowe pomieszczenia zostaną umieszczone pod ziemią w taki sposób, aby nie zakłócić historycznego układu fortu. Będą przykryte częściowo zielonym, a częściowo szklanym dachem.

Dotychczas wykonane zostały prace w zakresie rozbiórki wtórnych zabudowań, znajdujących się na terenie fortu, remontu konserwatorskiego zabytkowego budynku koszar i kojca bramnego oraz rewitalizacji znacznej części terenów zieleni fortecznej, w tym fosy i stoków wałów. Zakończone zostały też prace związane z wznoszeniem konstrukcji nowego budynku. Trwa etap wykańczania i wyposażanie go w instalacje. Trwają także dalsze prace konserwatorskie w zakresie zagospodarowania terenu zielonego.

Koszty inwestycji dotyczącej remontu zabytkowego budynku, rewitalizacji zieleni i budowy nowych pomieszczeń wyniosą ponad 32 mln zł, z czego ponad 9 mln zł zostanie sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Na przygotowanie wystawy stałej w Muzeum Ruchu Harcerskiego miasto wydało 110 tys. zł (w roku 2020), a na realizację ekspozycji stałej poświęconej historii fortu „Jugowice” 52A oraz dziedzictwu miejsca, a także na zakup wyposażenia obiektu Muzeum Krakowa otrzymało milion złoty z budżetu miasta.

Rewitalizacja fortu „Łapianka” obejmuje także przestrzeń wokół koszar, dzięki czemu mieszkańcy Krakowa i goście z zewnątrz będą mogli korzystać z prawie trzech hektarów zrewitalizowanych ogólnodostępnych terenów zielonych.