Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-02-20 18:39:17 przez system

Muzyczny teatr rozrywkowy w Krakowie?

Muzyczny teatr impresaryjny, jakim ma być w założeniu pomysłodawców Teatr VARIETE wzbudził ożywioną dyskusję podczas posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków. Zresztą właśnie z powodu procedowania na środowej sesji projektu uchwały w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą Krakowski Teatr VARIETE posiedzenie komisji odbyło się we wtorek, a nie jak zwykle we czwartek.

Do poparcia projektu uchwały w tej sprawie zachęcała radnych Magdalena Sroka, zastępca prezydenta. – Nie ma w Krakowie sceny rozrywkowej, teatru muzycznego z prawdziwego zdarzenia. A mamy w tej dziedzinie spore jeszcze
przedwojenne tradycje – mówiła Magdalena Sroka. Będzie to w całości teatr impresaryjny, wystawiający 150-180 przedstawień rocznie. Powstanie w budynku po kinie „Związkowiec”. Radni artykułowali swoje wątpliwości, ale
również chwalili przedsięwzięcie.

  • Kiedy instytucjom kultury nie jest łatwo, powoływanie kolejnej może budzić wątpliwości i emocje. Przekonuje mnie poszerzenie oferty kulturalnej Krakowa. Poza tym na zakup i adaptację budynku wydane zostało już tyle pieniędzy, że
    nonsensem byłoby wycofywanie się teraz z tej inwestycji – mówił Jerzy Woźniakiewicz.

Radni wyrażali swoje niezadowolenie z jakości biznesplanu dla tej instytucji. Jak zapewniała Magdalena Sroka – powstał nowy biznesplan, z którym radni mogą się w każdej chwili zapoznać. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały w tej sprawie.