Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-10-16 15:47:17 przez system

Myślenice pierwsze w Polsce

Podczas uroczystej gali XI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów Myślenice otrzymały statuetkę króla Kazimierza Wlk. za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii miast powiatowych za dokonanie największych inwestycji w infrastrukturę techniczną w latach 2010-2012 w Polsce.

Rokrocznie ranking opracowany przez prof. Pawła Swaniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego pozwala wyłonić te samorządy, które wykazały się największym zaangażowaniem inwestycyjnym. W roku 2012 w tej samej kategorii Myślenice zdobyły drugie miejsce. To znaczny awans w ciągu ostatnich dwóch lat. We wcześniejszych - były to dużo niższe pozycje (w 2009 r. 33 miejsce, a w 2010 - 76). Ranking opracowany przez prof. Pawła Swaniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego wyłania samorządy w odpowiednich kategoriach (województwa, miasta wojewódzkie, powiaty, miasta powiatowe, gminy).

Ranking nie bierze pod uwagę wszystkich inwestycji, które zostały zrealizowane na terenie gminy, a tyle te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Są one najbardziej powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego. Inwestycje w infrastrukturę techniczną koncentrują się na trzech działaniach:

  • transport (m.in. remonty, budowa dróg administrowanych przez samorządy)
  • gospodarka komunalna (sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, oświetlenie ulic, składowiska śmieci)
  • gospodarka mieszkaniowa,

Na przestrzeni lat 2010-2012 w Myślenicach sporo zainwestowano w infrastrukturę techniczną w zakresie dostarczania wody i usuwania odpadów komunalnych. Szczególną rolę odegrał tutaj wciąż jeszcze realizowany projekt "Czysta Woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Myślenice". Jego wartość to 217 mln 150 tys. zł brutto, a ponad połowa tej kwoty to dofinansowanie z funduszy UE.

Nie mniej ważna w tego typu rankingach jest kolejna inwestycja związana z ochroną środowiska projekt "Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów dla powiatów Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dla powiatów Myślenickiego i Limanowskiego". Wartość projektu wyniosła 47 mln 399 tys. zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności wyniosła 55,51% całkowitej wartości projektu, a pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 37,76% całkowitej wartości projektu.

Dzięki tej inwestycji Gmina Myślenice mogła pewnie i bez zagrożenia unijnymi karami wkroczyć w nowe zasady gospodarki odpadami, jakie nastąpiły w lipcu b.r. Nowoczesny zakład umożliwia selekcje odpadów oraz ich odzysk na wysokim poziomie.