Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-06-24 17:09:38 przez system

Niepołomice też będą mieć zjazd z autostrady

Budowa zjazdu z autostrady na wysokości Niepołomic to bardzo ważne zadanie. Jego pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ułatwi komunikację z Krakowem nie tylko pojazdom ciężarowym, ale przede wszystkim mieszkańcom.

Prace nad budową dodatkowego zjazdu z autostrady A4 władze Niepołomic rozpoczęły już kilka lat temu, a oficjalną prośbę o wyrażenie zgody na jego budowę z drogą wojewódzką nr 964 wysłano do Ministerstwa w październiku 2012 roku.

21 czerwca Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poparło inicjatywę budowy węzła, jednak nie bezwarunkowo. Ministerstwo zgadza się na budowę zjazdu na przecięciu autostrady A4 z DW 964 z łącznicą wyłącznie w kierunku zachodnim. Oznacza to, że wjazd i zjazd będzie możliwy tylko od strony Krakowa. Kierowcy jadący w stronę Tarnowa do ruchu włączą się na węźle w Szarowie.

Drugim warunkiem jest konieczność uwzględnienia w projekcie budowy Stacji Poboru Opłat. Stacja nie musi powstać równocześnie z budową samego zjazdu, a dopiero gdy rozpocznie się pobieranie opłat od pojazdów osobowych za przejazd A4 od węzła w Bieżanowie. O ile taka odpłatność zostanie wprowadzona gmina ma również pokryć koszty budowy systemu viaTOLL, którym objęte będą na przykład samochody ciężarowe.

Najważniejszym warunkiem jest jednak opłacenie przez gminę wszelkich kosztów prac projektowych oraz budowlanych, związanych z inwestycją. Zatem po stronie Niepołomic jest albo znalezienie pieniędzy w naszym budżecie, albo wyszukanie zewnętrznych źródeł finansowania. Na szczęście dla władz gminy budowa zjazdu - jak i nie mniej ważnej, połączonej z nim obwodnicy Podłęża - jest wpisana w plany inwestycyjne Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.