Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-02-11 08:14:45 przez system

Niskie bezrobocie w Małopolsce

Grudniowa stopa bezrobocia na poziomie 8,4 proc. plasuje Małopolskę na podium – trzeci najniższy wynik w kraju, po Wielkopolsce i Śląsku. Tylko w ciągu 2015 roku bezrobocie w województwie spadło o 14 proc. W grudniu 2015 r. liczba zarejestrowanych w urzędach pracy Małopolan wyniosła 119 601 osób, tylko o 2 proc. więcej niż w listopadzie.

Niestety, ponad połowa z nich to długotrwale bezrobotni, czyli pozostający bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. W powiecie bocheńskim stopa bezrobocia wyniosła 7,1 proc. Ponad 1,4 tys. mieszkańców bocheńskiego jest dotkniętych długotrwałym bezrobociem.

Małopolska znajduje się w ścisłej czołówce województw o najniższej stopie bezrobocia. W grudniu 2015 r. ogólnopolski wskaźnik wyniósł 9,8 proc., w Małopolsce było to 8,4 proc. W lepszej sytuacji są tylko dwa województwa: wielkopolskie (6,2 proc.) i śląskie (8,2 proc.). Jednak pozytywne informacje dotyczące całego województwa nie oznaczają, że w Małopolsce bezrobocie to problem marginalny.

- Mimo bardzo dobrej ogólnej kondycji małopolskiego rynku pracy, powinniśmy pamiętać, że sytuacja w poszczególnych powiatach i miastach jest zróżnicowana. Najniższą stopę bezrobocia odnotował oczywiście Kraków - 4,5 proc. a także bliskie powiaty krakowski - 6,8 proc. i bocheński - 7,1 proc. W najtrudniejszej sytuacji znajduje się powiat dąbrowski z 16 proc. wskaźnikiem bezrobocia i limanowski - 13,8 proc. – mówi Anna Karaszewska, Dyrektor Generalna Ingeus w Polsce. – Z drugiej strony martwiąca jest również struktura małopolskich bezrobotnych. Przede wszystkim fakt, że ¼ nie wykonuje żadnej pracy od ponad dwóch lat, a 28 proc. to młodzi ludzie od 25 do 34 roku życia - dodaje.

Istotne informacje o stanie bezrobocia w powiecie bocheńskim ukazuje statystyka bezrobotnych w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których zalicza się aż 89 proc. wszystkich klientów urzędu pracy w Bochni, czyli ponad 2,4 tys. mieszkańców. Największą grupę stanowią długotrwale bezrobotni, czyli niepracujący powyżej 12 miesięcy w ostatnich dwóch latach – 52 proc. W całej Małopolsce aż 87 proc. wszystkich bezrobotnych to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy - prawie 105 tysięcy osób (w tym ponad 55 tysięcy kobiet), a 55 proc. jest długotrwale bezrobotna.

- Długotrwałym bezrobociem dotkniętych jest ponad 65 tysięcy mieszkańców Małopolski, w większości są to kobiety. W powiecie bocheńskim jest to 1468 osób, czyli aż 52 proc. wszystkich bezrobotnych. Z doświadczenia wiemy, że jest to grupa wymagającą specjalistycznego i silnie zindywidualizowanego wsparcia. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy, a często również z życia społecznego, jest wielowymiarowym i niełatwym procesem, dzięki któremu następuje diametralna życiowa zmiana. Nie ma jednej recepty, 1000 przypadków to 1000 strategii – mówi Paweł Banczew, menedżer operacyjny Ingeus w Polsce. – Koszty długotrwałego bezrobocia dla Małopolski są znaczące i to nie tylko te finansowe. Walka z długotrwałym bezrobociem to pomoc w powrocie do społeczności lokalnej, zdrowego funkcjonowania i rozwoju osobistego, który przekłada się na rozwój regionu – dodaje.

Ingeus prowadzi pierwszy w Polsce zlecony program aktywizacji zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych. Program jest realizowany na terenie powiatu bocheńskiego, krakowskiego, nowotarskiego oraz Krakowa i potrwa do listopada 2016 roku. Po 10 miesiącach dzięki programowi aktywizacji prawie połowa (461 os.) z tysiąca uczestników znalazła pracę, 46 proc. pracuje już 3 miesiące, a 25 proc. ponad pół roku. Wśród pracujących uczestników programu ponad połowa jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w tym 13 proc. na czas nieokreślony, a 4 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą.