Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-21 15:54:02 przez system

Nowa edycja programu Maluch

Ruszył program „Maluch 2012”. Siedem małopolskich gmin już złożyło wnioski o dofinansowanie na stworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Konkurs ogłosiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W całej Polsce do rozdysponowania jest 40 mln zł. Pieniądze można wykorzystać na rozwój opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym na uruchomienie żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów.
Dofinansowanie może dotyczyć: wyposażenia oraz prac wykończeniowych w budynkach, w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci, adaptacji istniejących budynków z przeznaczeniem na nowe miejsca opieki, szkoleń dla dziennych opiekunów. Można także za te pieniądze sfinansować budowę lub zakup nowych budynków.

Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 14 wniosków z 7 gmin. Wnioski złożył m.in. Kraków, który chce wyposażyć i rozbudować cztery żłobki, by zwiększyć w nich liczbę miejsc o 115. Tarnów także chce przeprowadzić remont dwóch żłobków, które mogłyby przyjąć 30 dzieci więcej. Gmina Zakliczyn przygotowała 4 wnioski, dzięki którym powstaną dwa kluby dziecięce oraz rozpocznie pracę dwóch opiekunów dziennych (łącznie da to możliwość zaopiekowania się ponad 40 dzieci). Wnioski złożyły także gminy: Myślenice, Bukowno, Biecz, Radgoszcz.

Małopolskie gminy wnioskują łącznie o ponad 830 tys. zł, dzięki którym powstałyby 282 miejsca w żłobkach, klubach i u opiekunów dziennych. Wnioski zostaną teraz zweryfikowane i przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.W ubiegłym roku ramach programu „Maluch” samorządom województwa małopolskiego przekazano 1,2 mln zł, co pozwoliło na uruchomienie 136 nowych miejsc w żłobkach, 30 w klubach dziecięcych oraz 10 u opiekunów dziennych.

Termin składania ofert w kolejnej turze upływa 15 czerwca 2012. Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy na stronie: www.mpips.gov.pl oraz www.zlobki.mpips.gov.pl.„Maluch” w 2012 roku skoordynowany jest z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet I, działanie 1.5. wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego). Program przewiduje dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc w ramach programu „Maluch”. Więcej informacji, dotyczących konkursu w ramach Działania 1.5 POKL można uzyskać na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.