Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-07-25 19:15:02 przez system

Nowa stacja kolejowa Kraków Sanktuarium

W pobliżu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach powstał nowy przystanek kolejowy. Zgodnie z planem, od 25 lipca obsługuje pielgrzymów, turystów i krakowian.

Pasażerowie już korzystają z przystanku kolejowego Kraków Sanktuarium
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W niedzielę, tuż przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży, zakończył się pierwszy etap budowy. Wszystko dzięki wspólnym staraniom miasta i wykonawcy. Pierwszy etap objął budowę peronów przystankowych, kładki południowej wraz z dojściami pieszymi i parkingu dla niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie stanowi ważny węzeł przesiadkowy na mapie miasta i ułatwi dojazd pociągiem dla mieszkańców gmin położonych na południe od Krakowa. Z nowego przystanku na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej będą mogli korzystać pielgrzymi przybywający do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II. - Co najistotniejsze jednak, dzięki budowie aż dwóch kładek przez magistralę kolejową, na inwestycji zyskają mieszkańcy okolicznych osiedli, dla których obecnie tory są barierą nie do pokonania – podkreśla Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji. W II etapie, który ma zostać zrealizowany do 30 września br. wykonana zostanie kładka północna z dojściami i odwodnieniem.

Inwestycja jest realizowana na podstawie umowy, zawartej w październiku 2015 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A. w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji przystanku osobowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej „Kraków Sanktuarium” na linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów - Kraków Oświęcim), GMK powierzyła, a PLK zobowiązało się do nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego w trakcie realizacji wspólnie prowadzonego zadania inwestycyjnego.

Na podstawie tej umowy w listopadzie 2015 roku PKP PLK ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94” (w trybie zaprojektuj i zbuduj). Ostatecznie 30 marca 2016 roku została zawarta umowa z wykonawcą, a 31 marca rozpoczęto prace budowlane przy budowie nowego przystanku.

Warto zaznaczyć, że koszt budowy wraz z infrastrukturą to 28 774 600,26 zł, z czego 23 799 999,96 zł to unijne dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Tagi: ŚDM, kolej, kraków