Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-12-30 02:42:49 przez system

Nowe miasto, nowa wieś i nowe nazwy

1 stycznia 2010 roku Radłów w powiecie tarnowskim uzyska prawa miejskie. Będzie sześćdziesiątym miastem w Małopolsce. W gminie Chełmiec powstanie nowa wieś o nazwie Mała Wieś. Nowe nazwy uzyskają też dwie wsie, dwa przysiółki i dwie części miejscowości.

Prawa miejskie nadawane są przez premiera RP w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Nie ma ściśle określonych warunków nadania praw miejskich. Na status miasta mogą zwykle liczyć miejscowości liczące powyżej 2 tys. mieszkańców, posiadające infrastrukturę o charakterze miejskim: kanalizację, wodociąg, oczyszczalnię ścieków, instytucje oświatowe i kulturalne, zwartą zabudowę z ulicami i chodnikami. Miastami mogą zostać miejscowości pełniące rolę lokalnych ośrodków administracyjnych i społecznych. Większość (co najmniej 2/3) mieszkańców powinna mieć zatrudnienie poza rolnictwem.
Nadanie praw miejskich ma przede wszystkim charakter prestiżowy. Wójt staje się burmistrzem, a Rada Gminy - Radą Miasta. Ustalanie lokalnych opłat i podatków pozostaje w gestii Rady Gminy (Rady Miasta).

Radłów znajduje się w powiecie tarnowskim. Liczy ponad 2700 mieszkańców. Wójtem jest Zbigniew Kowalski. Strona internetowa: www.gminaradlow.pl.
Pierwsza historyczna wzmianka o Radłowie pojawia się w dokumencie z roku 1084. Radłów funkcjonował przez wieki jako niewielkie miasteczko oraz ośrodek administracyjny i handlowy, choć w dokumentach nigdzie nie ma śladu jednoznacznie nadanych praw miejskich. W okresie monarchii austrowęgierskiej Radłów był miasteczkiem "V rangi". W latach 20. XX wieku na radłowskim rynku wybudowano ratusz, w którym urzędował burmistrz i rada miejska. Po reformie samorządowej w roku 1934 Radłów administracyjnie stał się wsią.
Centrum Radłowa, wraz z rynkiem, kościołem i XIX-wiecznym pałacem jest wpisane do rejestru zabytków. Miasteczko jest siedzibą władz samorządowych gminy Radłów, która składa się z 14 sołectw.
Radłów pełni też funkcję lokalnego centrum edukacyjno-kulturalnego. Absolwentami miejscowego Liceum Ogólnokształcącego są m.in. prof. Franciszek Ziejka, arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

Radłów będzie 60. miastem w Małopolsce. W tym momencie jest ich 59, a najmłodsze z nich to Bobowa i Szczucin, które do grona miast dołączyły 1 stycznia 2009 roku. W tym roku żadna miejscowość nie złożyła wniosku o nadanie statusu miasta.

Mała Wieś

Z miejscowości Świniarsko w gminie Chełmiec (pow. nowosądecki) wyodrębniona zostanie nowa miejscowość o nazwie Mała Wieś. Mała Wieś będzie miała 123 ha powierzchni i 899 mieszkańców. Do tej pory w Małopolsce było 1985 wsi, ale ta liczba się nie zmieni, ponieważ - mimo, że powstanie w województwie nowa wieś, wsią przestanie być Radłów.

Nowe nazwy

Nowe nazwy będą miały dwie wsie, dwa przysiółki i dwie części miejscowości. Zdziesławice w gminie Michałowice (pow. krakowski) będą się nazywały Zdzięsławice, a Roztoka w gm. Gródek nad Dunajcem (pow. nowosądecki) zmieni nazwę na Roztoka-Brzeziny.
Przysiółek wsi Roztoka-Brzeziny zyska oficjalną nazwę Brzeziny. Przysiółek wsi Grojec (gm. Oświęcim) zmieni nazwę Stawy Grójeckie na Stawy Grojeckie.
Dotychczasowe Przykice - część miasta Jordanów zmienią nazwę na Przykiec, a część wsi Kopanka (gm. Skawina) uzyska nową nazwę - Przeryta.