Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-09-28 06:27:36 przez system

Nowy most na Nidzicy

Powstanie nowy most na Nidzicy. Most będzie łączył Piotrowice (gmina Koszyce, powiat proszowicki, województwo małopolskie) z miejscowością Ławy (powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie). Jerzy Miller, wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Inwestycja rozpocznie się od budowy mostu tymczasowego i drogi objazdowej oraz rozbiórki starego mostu. Nowy most powstanie w ciągu drogi krajowej nr 79, na odcinku biegnącym przez województwo małopolskie i świętokrzyskie. Połączy miejscowości Piotrowice (województwo małopolskie) i Ławy (województwo świętokrzyskie). Będzie miał ponad 52 m długości oraz dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m. Rozbudowany zostanie w sumie 280-metrowy odcinek drogi krajowej nr 79 biegnący przez most. Będzie miał on nową nawierzchnię oraz chodniki o szerokości 2 m. W ramach inwestycji zbudowana zostanie ponadto m.in. kanalizacja deszczowa o łącznej długości ponad 53 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi. Umocnione zostaną również brzegi Nidzicy.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że pomimo odwołań, inwestycja może być realizowana.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2010 roku. Koszt inwestycji wynosi 6 mln 250 tys. zł.