Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-10-18 21:09:42 przez eb

Nowy nabytek w zbiorach Zamku

To z jego powodu Szwedzi zgotowali nam Potop

Zamek Królewski na Wawelu prezentuje nowy, unikatowy nabytek – srebrny tłok pieczęci kancelaryjnej szwedzkiej Jana Kazimierza Wazy. Do dnia dzisiejszego przetrwały tylko cztery najwyższej rangi tłoki pieczętne XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Okaz wawelski, kolejny ujawniony zabytek tego typu, wyróżnia się zamanifestowaniem królewskiej pretensji do szwedzkiej korony. Ostentacja ta, którą w tłoku wyrażono w układzie herbów i legendzie otokowej, posłużyła Szwedom za pretekst do najazdu na Polskę zwanego potopem.

Prezentowany tłok jest zabytkiem wysokiej klasy, wykonanym przez artystę biegłego w swym rzemiośle, według wszelkich prawideł właściwych dla precyzyjnych dzieł z pogranicza złotnictwa, jubilerstwa i mincerstwa.

Pokaz nowego obiektu, wraz z dwoma innymi XVII-wiecznymi tłokami polskimi, odbywa się w Sali Pod Orłem, w ciągu Reprezentacyjnych Komnat Królewskich.

Więcej o otoku możesz przeczytać TUTAJ