Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-04-11 17:40:41 przez system

Nowy terminal krakowskiego lotniska

Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice i firma Astaldi S.p.A. podpisały dziś (11 kwietnia, czwartek) umowę na budowę nowego terminalu, przebudowę obecnie istniejącego oraz modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego lotniska. Wartość prac wynosi 368,88 mln zł brutto. Zakończenie prac przewidziano na koniec marca 2015 r.

Po rozbudowie terminal pasażerski będzie miał przepustowość do 1800 osób odlatujących na godzinę i 1800 osób przylatujących na godzinę, co znacznie poprawi komfort podróży pasażerom korzystającym z lotniska.

„Rozbudowa została zaprojektowana tak, aby w pełni zintegrować nową część obiektu z częścią już istniejącą i stworzyć obiekt o jednolitej strukturze przestrzenno-funkcjonalnej” - podkreśla Jan Pamuła, prezes Kraków Airport. „Znakiem identyfikującym krakowskie lotnisko stanie się z pewnością nowa frontowa część terminalu w formie szklanego odwróconego pryzmatu” – dodaje.

Pasażerowie będą mieli do dyspozycji nową strefę odpraw biletowo-bagażowych, która została zaprojektowana na poziomie 0 (łącznie zaprojektowano 34 stanowiska odpraw check-in oraz stanowisko odpraw bagażu ponadgabarytowego i stanowisko odprawy VIP). Na poziomie pierwszego piętra zaprojektowano scentralizowaną strefę kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu podręcznego dla wszystkich kierunków. Przyjęte rozwiązania pozwolą na skrócenie czasu oczekiwania pasażerów na kontrolę.

Po rozbudowie w terminalu będzie docelowo 18 gate’ów. Część strefy przedodlotowej (poziom +1) powstanie w istniejących poczekalniach. Dodatkowo powstaną nowe poczekalnie, które będą połączone przejściami nadziemnymi z trzema wieżami przyrękawowymi. Początkowo zamontowane zostaną dwa rękawy do obsługi samolotów, docelowo może ich być pięć.

Pasażerowie przylatujący będą mieli do dyspozycji nową, przestronną salę odbioru bagażu rejestrowanego, która została zaprojektowana na poziomie 0, w nowej, wschodniej części terminalu.

Rozbudowany i przebudowany obiekt terminalu pasażerskiego będzie w pełni przystosowany do obsługi pasażerów niepełnosprawnych, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W nowym obiekcie znajdą się także ambulatorium, punkty pierwszej pomocy, pomieszczenia dla rodziców z małymi dziećmi, sklepy, punkty usługowe, restauracje. Powstaną nowe salony Business Lounge oraz kompleks VIP/GA, w którym będą obsługiwane delegacje rządowe, klienci komercyjni i ruch General Aviation.

Łączna powierzchnia użytkowa nowego budynku terminalu wzrośnie z obecnych 15 tys. m2 do ponad 56 tys. m2. Budynek będzie miał ponad 250 m długości (obecnie 128 m). Wysokość w najwyższym punkcie osiągnie ponad 24 m.

Integralną częścią rozbudowywanego obiektu będzie kładka, która stworzy nadziemne, kryte przejście piesze, łączące poziom +1 projektowanego terminalu z istniejącym garażem wielopoziomowym, projektowaną w ramach odrębnej inwestycji stacją kolejową oraz budowanym hotelem. Przebudowany zostanie również układ komunikacyjny lotniska. Prace budowlane będą prowadzone w kilku etapach, aby zapewnić ciągłą pracę lotniska i zminimalizować uciążliwości związane z budową.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (nowy terminal) oraz z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (układ komunikacyjny i kładka łącząca terminal z parkingiem wielopoziomowym, hotelem i przystankiem kolejki).