Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-15 20:47:52 przez system

Od 2019 r. zakaz stosowania paliw stałych

Jest zgoda radnych wojewódzkich dla zakazu stosowania paliw stałych do celów grzewczych w domowych paleniskach na terenie Krakowa. Sejmik Małopolski przyjął uchwałę w tej sprawie na posiedzeniu w piątek, 14 stycznia.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego, od 1 września 2019 roku na terenie Krakowa będzie obowiązywał zakaz palenia węglem i drewnem w piecach i kominkach domowych.

Jeszcze zanim nowe prawo zostało przegłosowane, Miasto już wdrożyło działania mające przyspieszyć likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich proekologicznymi rozwiązaniami grzewczymi. – Nie ograniczamy się jedynie do realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Wśród naszych priorytetów na najbliższe lata są rozbudowa sieci cieplnej, wymiana taboru autobusowego, ograniczenie emisji komunikacyjnej. Aby to ostatnie powiodło się, muszą zostać wprowadzone przepisy prawa ogólnego, o co apelujemy do władz centralnych – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Warto wspomnieć, że w latach 1995-2015 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie zlikwidowano łącznie ponad 23,5 tysiąca palenisk węglowych oraz ponad 2,6 tysiąca kotłowni. W ich miejsce montowano proekologiczne rozwiązania grzewcze. – Przed nami olbrzymie wyzwanie w postaci likwidacji blisko 24 tys. palenisk. Aby tego dokonać, na realizację programu PONE zabezpieczyliśmy kwotę 290 mln zł z NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programów „KAWKA” oraz ZIT. Dodatkowo cały czas aplikujemy o dodatkowe środki na ograniczanie niskiej emisji – mówi Ewa Olszowska-Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania UMK.

Pieniądze to jedno. Co zrobić jednak, by wymiana pieców następowała szybciej? Już obecnie Rada Miasta Krakowa wprowadziła - na wniosek prezydenta - liczne dodatkowe zachęty i udogodnienia dla beneficjentów programu PONE. Na ten rok utrzymana została dotacja w wysokości do 100 proc. środków kwalifikowanych, wprowadzono możliwości otrzymania dotacji do podwójnych systemów grzewczych np. węglowo-gazowych i węglowo-elektrycznych, zwiększono wysokości środków przydzielanych na instalację pomp, jak również zastosowano nowy, korzystniejszy przelicznik dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą, który pozwoli na zwiększenie dotacji udzielanej szczególnie w przypadku mieszkań o małej powierzchni. - Cały czas trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych udogodnień w zasadach programu PONE, mających na celu przyspieszenie wymiany palenisk na paliwa stałe – zaznacza Ewa Olszowska-Dej.

Miastu zależy też na bezpośrednim dotarciu do mieszkańców, którzy posiadają jeszcze paleniska węglowe. Stąd, od 11 stycznia 2016 roku rozpoczęła się kampania TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA, w ramach której do mieszkań krakowian przychodzą pracownicy Urzędu Miasta Krakowa w celu zachęcenia mieszkańców posiadających paleniska na paliwa stałe do ich wymiany na ogrzewanie ekologiczne. – Liczymy, że taki bezpośredni kontakt pozwoli na powiększenie liczby beneficjentów programu PONE – mówi dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stara się o pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach programu POiŚ 2014-2020 na zadania warte blisko 590 mln zł. Środki te umożliwiłyby budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na obszarach, na których na dzień dzisiejszy rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego nie spełnia przesłanek opłacalności.
Kolejny obszar antysmogowych działań Miasta to inwestycje w nowe pojazdy MPK, szczególnie we flotę autobusów. W mijającym roku ogłosił przetargi na zakup prawie 100 nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska pojazdów, w tym 60 autobusów z silnikami Euro 6 o długości 12 metrów, 15 autobusów midi z silnikami Euro 6, 12 autobusów hybrydowych i 5 autobusów elektrycznych. - Podobnie jak w poprzednich latach także w 2015 roku z wielką uwagą przyglądaliśmy się wszystkim nowym rozwiązaniom dostępnym na rynku tramwajowym i autobusowym. To zainteresowanie dotyczyło przede wszystkim tych rozwiązań, które sprawiają, że pojazdy MPK SA mogą być jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. Stąd decyzja o prowadzeniu testów tego rodzaju rozwiązań – mówi Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK SA.

Kraków jest pierwszym polskim miastem, gdzie wprowadzono zakaz stosowania paliw stałych do celów grzewczych, w oparciu o znowelizowane jesienią ubiegłego roku roku przepisy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wcześniej wprowadzony zakaz, przyjęty przez Sejmik Wojewódzki w 2013 roku w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy ustawowe został unieważniony przez Naczelny Sąd Administracyjny.