Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-06-01 13:14:32 przez system

Od dziś - rekrutacja na AGH

1 czerwca o godz. 9:00 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie rozpoczęła się rekrutacja na studia I stopnia. Na studiach stacjonarnych oferta AGH obejmuje 58 kierunków.

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia stacjonarne potrwa do 8 lipca, zaś ogłoszenie wyników nastąpi 12 lipca o godz. 15:00. Kandydaci mogą zadeklarować chęć podjęcia nauki na maksymalnie pięciu kierunkach. Dla pojedynczej deklaracji kierunku opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 75 zł.

W ramach studiów I stopnia na AGH przyjętych zostanie łącznie 8335 studentów: 6470 na studia stacjonarne i 1865 na studia niestacjonarne.
16 wydziałów Akademii przyjmie studentów na 58 kierunków, wśród których pojawi się jedna nowość – informatyka społeczna na Wydziale Humanistycznym (limit przyjęć: 60 osób). Poza naukowcami z WH w tworzenie nowego kierunku włączyli się specjaliści z dwóch wydziałów „elektrycznych”: Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Informatyka społeczna ma w założeniu przygotować specjalistów w sposób interdyscyplinarny, łącząc wiedzę z zakresu socjologii oraz informatyki. Studenci będą zdobywać wiedzę w dwóch obszarach: 1) zaawansowanych technik odkrywania wiedzy
z baz danych (data analitics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis), 2) user experience i design thinking (user experience design), czyli projektowania produktów interaktywnych w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenia danych. Szczegółowy program i opis nowego kierunku znajdą Państwo na stronie: http://wh.uci.agh.edu.pl/informatyka-spoleczna/

Na studiach stacjonarnych najwięcej studentów zostanie przyjętych na kierunki: mechanika i budowa maszyn (360 osób, Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki), informatyka (220 osób, Wydział Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji), energetyka (210 osób, Wydział Energetyki i Paliw) oraz matematyka (200 osób, Wydział Matematyki Stosowanej). Zdecydowanie najliczniejszą grupą nowych studentów będą informatycy – łącznie na siedmiu kierunkach informatycznych na różnych wydziałach przyjętych zostanie 870 studentów. W ubiegłorocznej rekrutacji najpopularniejszymi kierunkami wybieranymi przez maturzystów były: mechatronika (8 os./m.), informatyka (6,9 os./m.), informatyka i ekonometria (6,2 os./m.), ekologiczne źródła energii (5,6 os./m.), informatyka stosowana (5,5 os./m.) oraz budownictwo (5,4 os./m.).