Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-06-03 15:46:24 przez system

Odblaskowa gmina

Z przeprowadzonych analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego można stwierdzić, że piesi są najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego. Świadczy o tym choćby to, że w województwie małopolskim w 2013 rok aż 46% wszystkich ofiar śmiertelnych stanowili piesi.

Mając te zatrważające dane na uwadze Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy z Policją zainicjowała akcję konkursową pn. „Odblaskowa Gmina”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin znajdujących się na terenie woj. małopolskiego. Jego celem jest zwiększenie aktywności lokalnych władz samorządowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Daje to możliwość wykazania, że władze poszczególnych gmin troszczą się o swoich obywateli i wdrażają wszelkie inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym.