Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-01-08 15:06:51 przez system

Odbudowa po klęskach żywiołowych - podsumowanie

<html />

Ponad 274 miliony złotych przyznano w 2012 roku Małopolsce na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych, które nawiedziły nasz region w roku 2012 i w latach poprzednich. Do tej pory udało się m.in.: odbudować lub wyremontować ponad 813 km dróg, 50 mostów i 79 przepustów, szkoły, ośrodki zdrowia czy sieć kanalizacyjną.

Pieniądze na odbudowę po klęskach żywiołowych pochodzą z trzech źródeł: rezerwy celowej budżetu państwa, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz projektu „Osłona przeciwosuwiskowa”.

W ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa wojewoda małopolski w 2012 roku zawarł umowy ze 162 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ze 145 gminami, 16 powiatami i Województwem Małopolskim na realizację 1223 zadań na łączną kwotę 232 mln 123 tys. zł.

Dzięki tym środkom wyremontowano lub odbudowano m.in.:
- 813,018 km dróg, w tym 644,709 km gminnych, 158,885 km powiatowych i 9,424 dróg wojewódzkich,
- 50 mostów, w tym 37 gminnych, 10 powiatowych i 3 wojewódzkie,
- 79 przepustów, w tym 57 gminnych, 14 powiatowych i 8 wojewódzkich,
- 6 kładek,
- 4 obiekty urządzeń sieci kanalizacyjnej,
- 1,768 km sieci kanalizacji sanitarnej,
- 2,421 km sieci kanalizacji deszczowej,
- 6 obiekty sieci wodociągowej,
- 1 stację uzdatniania wody,
- 6 oczyszczalni ścieków,
- 9 obiektów sportowych.

30 mln 326 tys. zł Małopolska otrzymała w 2012 roku z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Środki te trafiły do 12 samorządów (5 gmin i 7 powiatów), które zrealizowały 52 zadania (25 gminy i 27 powiaty).

W ramach projektu „Osłona przeciwosuwiskowa” jednostkom samorządu terytorialnego przekazano 11 mln 793 tys. zł. Powołany przez wojewodę małopolskiego Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu wydał 95 opinii dla 65 zadań dla 21 gmin, 7 powiatów i samorządu województwa.
Wojewódzki Zespół opiniuje także zadania realizowane w ramach Programu Priorytetowego (przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska) realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 31 grudnia 2012 wydano 8 opinii dla 6 zadań, dla miasta Kraków, powiatu gorlickiego, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzeźnicy (powiat bocheński), gminy Gnojnik.