Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-04-03 11:57:38 przez system

Ostatni nabór wniosków do gospodarki odpadami

Nowoczesne punkty selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów, budowa lub modernizacja instalacji do odzysku i recyklingu śmieci oraz usuwanie rakotwórczego azbestu - na te cele Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył blisko 14 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Już 30 kwietnia 2019 r. ruszy konkurs, w ramach którego można zdobyć dofinansowanie w wysokości 85% kosztów inwestycji.

O wsparcie na rozwijanie systemu gospodarki odpadami mogą się ubiegać przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia. Jest o co się starać, bo do podziału pomiędzy przyszłych beneficjentów samorząd województwa przeznaczył aż 14 mln zł.
Termin składania wniosków mija 28 czerwca 2019 r. i będzie to prawdopodobnie ostatni nabór wniosków na tego typu działania.
W ramach konkursu powstaną nowoczesne punkty zbierania i przetwarzania odpadów ze specjalistycznymi frakcjami selekcji, np. frakcją odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych. W ocenie projektów premiowane będą także te, które zakładają utworzenie punktów napraw oraz punktów przyjmowania rzeczy używanych, które mogłyby zostać wykorzystane przez innych mieszkańców danej gminy. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać również za prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych, zwiększających świadomość ekologiczną wśród młodszych i starszych Małopolan. Fundusze unijne pozwolą także na budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci. Znaczną część środków przeznaczono także na usuwanie z terenów Małopolski rakotwórczego azbestu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających niebezpieczne grupy minerałów.