Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-03-27 02:30:26 przez system

Ostatnie dni na składanie wniosków

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 trwa od 2 lutego do 31 marca 2009 r., czyli kończy się za 4 dni.

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, piętro II, pokój nr 209, w godzinach od 10.00 — 15.00, wnioski złożone po wyznaczonym terminie będą odrzucone.
Beneficjentami działania mogę być: gminy, instytucje kultury, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. W jednym naborze jeden uprawniony wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, przy czym należy pamiętać, iż w jednym naborze do realizacji wybierane są maksymalnie trzy projekty z jednej gminy, które otrzymały największą liczbę punktów.

Do 26 marca br. wpłynęło 38 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 16 247 027 zł. W roku bieżącym na realizację działania Samorząd Województwa Małopolskiego dysponuje kwotą ponad 75 mln zł.
Szczegółowe informacje na temat działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na regionalnym portalu internetowym www.wrotamalopolski.pl.