Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-01-29 19:16:32 przez system

Pierwsi skazani w aferze korupcyjnej

Byli prezes i wiceprezes Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Bogdan G. i Paweł P., oskarżeni w sprawie afery korupcyjnej, zostali w czwartek 29 stycznia skazani przez Sąd Rejonowy w Brzesku na 2 lata pozbawiania wolności w zawieszeniu na 4 lata. Obydwaj dobrowolnie poddali się karze, przyznając się do pośredniczenia w przekazaniu przed kilkoma laty łapówki ówczesnemu prezydentowi Tarnowa Ryszardowi Ścigale.

  • Stan faktyczny nie budzi, zdaniem sądu, wątpliwości. Obaj oskarżeni w toku postępowania przyznali się do zarzucanego im czynu, złożyli szczegółowe wyjaśnienia, w jaki sposób doszło do otrzymania, a później przekazania pieniędzy. Ich wyjaśnienia korespondują z pozostałym, zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Dlatego też sąd uznał, że dopuścili się popełnienia zarzucanego im czynu, tj. pomocnictwa do przestępstwa łapownictwa – uzasadniała wyrok sędzia Monika Wojtas-Zaleśna z Sądu Rejonowego w Brzesku.

Obu oskarżonych skazano również na kary grzywny: Bogdana G. - 5 600 złotych, a Pawła P. na 12 tysięcy złotych. Bogdan G. musi także zwrócić korzyść majątkową, którą osiągnął z popełnionego przez siebie przestępstwa. Mowa o kwocie 1700 złotych, które miał otrzymać od ówczesnego prezydenta z przekazanej mu łapówki.

Obydwaj mieli podjąć się pośrednictwa w jej udzieleniu przez przedstawicieli spółki budowlanej, w ten sposób, że odebrali od nich pieniądze w gotówce, którą następnie Bogdan G. miał osobiście wręczyć byłemu prezydentowi. Umożliwiło to firmie uzyskanie uprzywilejowanej pozycji w ramach przeprowadzonych przez Urząd Miasta i Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich przetargów na wykonanie robót drogowych, a w konsekwencji ich wygranie i realizację inwestycji.