Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-09-15 02:42:07 przez system

Podarujmy drugie życie

Wojewoda małopolski zachęca wszystkich małopolskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorów szkół do udziału w akcji promującej transplantacje ?Drugie życie?. Akcja organizowana jest pod patronatem wojewody przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

Jej głównym celem jest propagowanie wiedzy o przeszczepach wśród młodych ludzi, a także wywołanie dyskusji społecznej na ten temat. Jest to jeden z elementów współorganizowanego przez wojewodę programu "Partnerstwo dla transplantacji", którego celem jest zwiększenie liczby przeszczepów w Małopolsce.

Projekt zakłada organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i promujących transplantacje w szkołach. Organizatorami akcji w poszczególnych placówkach będą sami uczniowie - to od ich pomysłowości zależeć będzie przebieg akcji. Mogą np. nakręcić film o transplantacjach, zorganizować spotkania ze specjalistami, przygotować fotoreportaż czy happening. Stowarzyszenie zapewnia wszelką pomoc merytoryczną oraz materiały edukacyjne, pomoże również w skontaktowaniu się z lekarzami.
Akcja "Drugie życie" odbyła sie już na początku tego roku w Poznaniu. Wzięło w niej udział 12 szkół, w których zorganizowano 14 spotkań z młodzieżą. W sumie w poznańskiej akcji wzięło udział 5 tys. uczniów. Poznańska młodzież nakręciła filmy o postawach młodych ludzi wobec transplantacji, przygotowała wywiady radiowe na temat dializ i przeszczepów w Instytucie Pediatrii, przygotowała gazetki szkolne i plakaty.

Stowarzyszenie czeka na zgłoszenia małopolskich szkół do 30 września. Placówki, które wykażą się największą pomysłowością i przygotują najciekawsze akcje, zostaną wyróżnione.

Akcja jest elementem programu "Partnerstwo dla Transplantacji", który w Małopolsce został zainicjowany w maju przez Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego oraz prof. Wojciecha Rowińskiego, krajowego konsultanta ds. transplantologii. Celem programu jest zwiększenie liczby pobrań narządów oraz liczby przeszczepów.
Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie: www.osod.info.