Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-09-22 07:15:54 przez system

Podarujmy drugie życie

Do tej pory osiem szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski zgłosiło się do udziału w akcji promującej transplantacje ?Drugie życie?. Szkoły, które chciałyby jeszcze przyłączyć się do akcji, mają na to czas do 30 września.

Akcja "Drugie życie" zakłada organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i promujących transplantacje w szkołach ponadgimnazjalnych. Organizatorami akcji w poszczególnych placówkach będą sami uczniowie - to od ich pomysłowości zależeć będzie przebieg akcji. Mogą np. nakręcić film o transplantacjach, zorganizować spotkania ze specjalistami, przygotować fotoreportaż czy happening. Do tej pory do udziału w akcji zgłosiło się osiem szkół z Małopolski, m.in. z Krzeszowic, Andrychowa, Olkusza, Nowego Sącza i Krakowa. Jeszcze do 30 września szkoły mogą przystąpić do akcji. Na zgłoszenia szkół czeka Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Placówki, które wykażą się największą pomysłowością i przygotują najciekawsze akcje, zostaną wyróżnione.

Lista małopolskich szkół, które do tej pory zgłosiły się do programu:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2. II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie
5. X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
6. Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu
7. Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie
8. IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie: www.osod.info.

Przypomnijmy: Akcja "Drugie życie" organizowana jest pod patronatem Jerzego Millera, wojewody małopolskiego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Jej głównym celem jest propagowanie wiedzy o przeszczepach wśród młodych ludzi, a także wywołanie dyskusji społecznej na ten temat. Akcja odbyła się już na początku tego roku w Poznaniu. Wzięło w niej udział 12 szkół, w których zorganizowano 14 spotkań z młodzieżą. W sumie w poznańskiej akcji wzięło udział 5 tys. uczniów. Poznańska młodzież nakręciła filmy o postawach młodych ludzi wobec transplantacji, przygotowała wywiady radiowe na temat dializ i przeszczepów w Instytucie Pediatrii, przygotowała gazetki szkolne i plakaty.

Akcja "Drugie życie" jest elementem programu "Partnerstwo dla Transplantacji", który w Małopolsce został zainicjowany w maju przez Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego oraz prof. Wojciecha Rowińskiego, krajowego konsultanta ds. transplantologii. Celem programu jest zwiększenie liczby pobrań narządów oraz liczby przeszczepów.