Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-08-29 16:05:34 przez system

Podziemia Rynku walczą o certyfikat POT

<html />

Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po Podziemiach Rynku Głównego – znalazł się wśród trzech produktów turystycznych Małopolski walczących o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwycięzców poznamy 27 września.

Konkurs ma celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

W tym roku do regionalnej części konkursu zostało zakwalifikowanych 10 zgłoszeń starających się o miano Certyfikatu POT i jedno zgłoszenie na Złoty Certyfikat – POT. Spośród nich do etapu ogólnopolskiego zostały wybrane trzy produkty starające się o Certyfikat POT i jeden produkt zgłoszony do Złotego Certyfikatu POT.

O certyfikat POT starać się będą: Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po Podziemiach Rynku Głównego, kompleks termalno–narciarski Bania oraz Trasa Turystyczna w Kopalni Soli Bochnia wzbogacona o podziemną ekspozycję multimedialną. Produkt zgłoszony na Złoty Certyfikat POT to Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Etap ogólnopolski konkursu będzie trwałod 1 do 15 września -wtedyzostaną wyłonione produkty nagrodzone. Gala wręczenia Certyfikatów dla produktów wyłonionych na etapie ogólnopolskim odbędzie się 27 września.