Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-02-07 20:02:53 przez system

Pomnik AK: trzeci etap konkursu

<html />

W czwartek 7 lutego zakończył się drugi etap konkursu na projekt pomnika Armii Krajowej, który ma stanąć na Bulwarze Czerwieńskim w planowanym tam Ogrodzie Pamięci Narodowej. Jury zaprosiło autorów trzech, spośród pięciu złożonych koncepcji, do dalszej pracy i doprecyzowania koncepcji, w szczególności formy rzeźbiarskiej pomnika. Wyniki prac projektantów poznamy przed wakacjami.

Żadna z prac nie spełniła w pełni oczekiwań inwestora i sądu konkursowego i nie przedstawiła w pełni spójnej koncepcji pomnika z przestrzenią Ogrodu Pamięci Narodowej. Generalnie brakuje, w różnym stopniu, przedstawienia przekonywującej propozycji rzeźbiarskiej - mówił Przewodniczący Sądu Konkursowego, Główny Architekt Miasta prof. Andrzej Wyżykowski. Profesor dodał jednak, że sąd konkursowy dostrzegł w złożonych projektach potencjał i elementy warte kontynuowania prac. Z tego powodu uczestnicy zaproszeni zostaną do trzeciego etapu konkursu, którego warunki poznamy w ciągu miesiąca.

Warto podkreślić, że jury zasięgnęło opinii czterech ekspertów powołanych spoza swojego składu, rzeźbiarzy: prof. Wincentego Kućmę, prof. Stanisława Hrynia oraz architektów - urbanistów: dr Piotra Lewickiego i arch. Krzysztofa Kiendrę.

Ogłoszony przez gminę, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkurs posiada charakter realizacyjny w zakresie projektu pomnika oraz studialny odnośnie propozycji kształtowania Ogrodu Pamięci Narodowej. Pomnik Armii Krajowej ma stanąć w szczególnym miejscu, bo w południowej części Bulwaru Czerwieńskiego, pomiędzy przedłużeniem ul. Bernardyńskiej, a ul. Dietla z Mostem Grunwaldzkim. Na tym terenie planowane jest utworzenie „Ogrodu Pamięci Narodowej".

Inicjatorem i fundatorem budowy pomnika jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Decyzję w sprawie jego wzniesienia, a następnie lokalizacji podjęła Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały, po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach społecznych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął inicjatywę honorowym patronatem. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pomnika planowane jest we wrześniu 2013 r.