Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-01-02 15:17:25 przez DML

Pomysł na linię tramwajową na Alejach Trzech Wieszczy

Miasto szuka wykonawcy wielowariantowej koncepcji linii tramwajowej łączącej Nowy Kleparz z pl. Inwalidów. Oferty można składać do 29 stycznia. Na sporządzenie dokumentu zarezerwowano kwotę 975 tys. zł.

Opracowany dokument powinien zawierać zakres niezbędnej przebudowy jak również rozbudowy układu drogowego (w tym m.in. al. Mickiewicza, Słowackiego, ulic: Królewskiej, Karmelickiej, Długiej, Prądnickiej i Kamiennej wraz ze skrzyżowaniami) oraz infrastruktury technicznej.

Zastrzega się, że modyfikacje przekroju ulicznego nie mogą negatywnie wpłynąć na ruch autobusowy. Opracowanie swoim zakresem powinno uwzględniać potrzeby ruchu: pieszego, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej. Zgodnie z założeniem, potrzeby transportu publicznego powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności – przed ruchem samochodów indywidualnych.

Planowana do sporządzenia koncepcja pozwoli na analizę potencjalnych przebiegów linii tramwajowej w tym rejonie miasta w dalszej przyszłości. Obecnie Miasto skupia się na budowie nowych linii tramwajowych w ciągu Trasy Łagiewnickiej i do Górki Narodowej. Kolejną ważną inwestycją jest realizacja w formule PPP tramwaju do Mistrzejowic.

Wybrany wykonawca ma sporządzić minimum pięć wariantów przebiegu linii tramwajowej:

Wariant I: Wariant linii tramwajowej w pasie zieleni Alei Trzech Wieszczów na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów Podwariant I: Zlokalizowanie linii tramwajowej w pasie zieleni Alei Trzech Wieszczów wraz z pasem dla autobusów (pas autobusowo-tramwajowy). Istniejące buspasy, znajdujące się na zewnętrznych pasach ruchu powinno się wykorzystać na budowę dróg rowerowych.
Podwariant II: Zlokalizowanie linii tramwajowej w pasie zieleni Alei Trzech Wieszczów z pozostawieniem buspasów po zewnętrznych stronach jezdni. Torowisko w tym podwariancie powinno być typu zielonego.

Wariant II: Wariant linii tramwajowej w jezdni Alei Trzech Wieszczów na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów
Podwariant I: Zlokalizowanie linii tramwajowej w jezdni północnej Alei Trzech Wieszczów wraz z pasami autobusowo-tramwajowymi dla obu kierunków. Jezdnia północna powinna zostać wyłączona z ruchu pojazdów komunikacji indywidualnej. Dwa pasy jezdni południowej powinny zostać dostosowane do ruchu dwukierunkowego pojazdów samochodowych.
Podwariant II: Zlokalizowanie linii tramwajowej w obrębie obecnych środkowych pasów ruchu jezdni północnej i południowej wraz z pasami autobusowymi (pas autobusowo-tramwajowy). Istniejące buspasy zlokalizowane w zewnętrznych pasach ruchu należy wykorzystać na zaprojektowanie drogi rowerowej.
Podwariant III: Zlokalizowanie przebiegu linii tramwajowej w jezdni północnej Alei Trzech Wieszczów. Lokalizacja buspasa w południowej jezdni ATW nie podlega zmianie. Buspas w jezdni północnej należy zlokalizować w obrębie obecnego środkowego pasa ruchu.

Wariant III: Wariant tunelowy pod Alejami Trzech Wieszczów na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów Zlokalizowanie przebiegu linii tramwajowej pod jezdnią północnego pasa drogowego Alei Trzech Wieszczów, w tunelu.

Warianty IV i V: alternatywne warianty autorskie: IV wariant z przebiegiem naziemnym linii tramwajowej, V wariant z przebiegiem linii tramwajowej w tunelu.

Info: UM Kraków