Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-06-01 12:30:31 przez system

Powietrze w Krakowie 1 VI 2016: nie jest źle

W środę (1 czerwca), wg prognozy jakości powietrza IMGW dla Krakowa, nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu dobowej normy stężenia pyłu PM10.

Warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określono jako złe i średnie, prognozowana prędkość wiatru- słaba i umiarkowana, opady deszczu ograniczające ponowne unoszenie pyłu i wymywające go z atmosfery- silne.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00 (8:00 dla stacji ALEJE i NH BULWAROWA), zarejestrowany na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie.

Krakowa wyniósł 21,0 mg/m 3 . Dopuszczalna norma dobowa to 50 mg/m3.

Na bieżąco można monitorować sytuację, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie, (<http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/>)