Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-07-20 19:40:12 przez eb

Powstanie krakowski skansen

W 2023 roku ma zostać otwarty Park Edukacyjny „Branice”. . Według wstępnej koncepcji ma on być podzielony na kilka części. Sercem projektu jest skansen składający się maksymalnie z 11 zagród, którym ma towarzyszyć karczma oraz drewniany kościół. Ponadto pojawi się sporo zieleni charakterystycznej dla terenów wiejskich, takich jak np. zioła czy pola zbóż. Zaplanowano także pasiekę, plac galowy i budynek administracyjno-wystawowy.

20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią tego krakowskiego skansenu.

Powołana przez władze miasta Rada Konsultacyjna ds. Parku Edukacyjnego „Branice” podjęła decyzję w sprawie listy rankingowej pierwszych drewnianych zabudowań, które powinny znaleźć się w tym skansenie. Najlepiej ocenione budynki są poddawane szczegółowym badaniom pod kątem ich stanu technicznego i możliwości przeniesienia.

Pierwsze z tych miejsc znajduje się przy ulicy Nad Zalewem i posiada ważną dla lokalnej społeczności historię. To tutaj mieszkali przodkowie obecnego właściciela, dawni wójtowie Woli Justowskiej, a namalowany w 1874 roku przez Andrzeja Grabowskiego portret jednego z nich, Macieja Waligóry, znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W skład całego oglądanego kompleksu zabudowań wchodzą: chałupa z częściami gospodarczymi, szopa i stodoła z chlewikiem.
Aktualnie badaniu poddawanych jest jeszcze 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych, które zlokalizowane są w 14 miejscach na terenie Krakowa.

Na zlecenie Kraków Nowa Huta Przyszłości SA badany jest stan techniczny tych budynków, między innymi na obecność grzyba. Specjaliści ocenią też czy rozebrane budynko bedą się nadawały do rekonstrukcji w nowym miejscu.