Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-03-10 15:10:13 przez system

Powtórka z wyborów w Tarnowie

Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił częściowo orzeczenie Sądu Okręgowego w Tarnowie. W trzecim okręgu wyborczym odbędą się powtórzone wybory, ale mandaty pozostałych radnych nie wygasną.

Wyborcza powtórka odbędzie się na Piaskówce, Starówce, w Klikowej i w Krzyżu. 7 radnych, którzy zostali wybrani z tamtego okręgu - Bartłomiej Babuśka, Grażyna Barwacz, Anna Czech, Marek Drwal, Józef Gancarz, Małgorzata Mękal i Ryszard Pagacz - utraciło swoje mandaty i musi ponownie stanąć w wyborcze szranki.

W połowie stycznia Sąd Okręgowy w Tarnowie, wskutek skargi Marka Ciesielczyka, unieważnił wynik wyborów w 3 okręgu wyborczym i wygasił mandaty wszystkich radnych. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodzili się sędziowie Jacek Satko - Komisarz Wyborczy i Daniel Panocha - przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Pierwszy z nich zaskarżył wygaszenie mandatów wszystkich radnych, drugi zaś całe orzeczenie sądu.