Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-29 17:57:59 przez system

Poznaliśmy kandydatów na rektora AGH

<html />

28 marca Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłosiła nazwiska kandydatów, którzy wezmą udział w wyborach Rektora AGH.

Po poniedziałkowym posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów, podczas którego zgłaszano propozycje kandydatów do pełnienia najwyższej funkcji w uczelni, decyzję o starcie w wyborach podjęło dwóch kandydatów: prof. Jerzy Lis (obecnie pełniący funkcję Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH) oraz prof. Tadeusz Słomka (obecnie sprawujący rolę Prorektora ds. Ogólnych AGH).

Decyzję o wyborze nowego Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej podejmie Uczelniane Kolegium Elektorów AGH 3 kwietnia. Uczelniane Kolegium Elektorów złożone jest z 200 osób, wyłonionych spośród wszystkich grup pracowniczych oraz studentów według następującego podziału: 92 przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych, 48 reprezentantów pozostałych nauczycieli akademickich, 40 przedstawicieli studentów i doktorantów oraz 20 elektorów wybranych spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.