Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-03-19 11:30:57 przez system

Prof. Bogdan Chazan wygłosi prelekcję w Brzesku

Ogólnopolska konferencja poświęcona trosce o życie z udziałem prof. Bogdana Chazana, duchowa adopcja dziecka poczętego i modlitwa w kościołach - tak w diecezji tarnowskiej będą przebiegały obchody Dnia Świętości Życia. Będziemy go obchodzić 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Diecezjalne obchody z udziałem bpa Andrzeja Jeża odbędą się w Brzesku. Ważnym punktem będzie ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20. rocznicy podpisania encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II, zorganizowana przez Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej. Dokument mówi o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Akcja Katolicka, która w swym programie działania ma wyznaczone propagowanie nauczania Papieża-Polaka postanowiła zorganizować konferencję poświęconą tej encyklice pod hasłem: „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!” Konferencja rozpocznie się 25 marca br. o godzinie 14.00 w auli kościoła św. Jakuba Ap. (Plac św. Jakuba 1) w Brzesku. Jednym z prelegentów będzie prof. Bogdan Chazan, który wygłosi wykład na temat „Służba życiu – odwaga w obronie życia i jej konsekwencje”.

Gośćmi będą także biskup Józef Wróbel - prof. KUL, ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, ks. dr hab. Marek Kluz i ks. dr Jerzy Smoleń.

Prelegenci przedstawią przesłanie encykliki Evangelium vitae. Będzie też mowa o małżeństwie i rodzinie jako miejscu szczególnej troski o życie. Wykłady zostaną poświęcone trosce o życie w doświadczeniu niepełnosprawności i cierpienia oraz tajemnicy ostatniego oddechu.

„Nowe perspektywy funkcjonowania społeczeństwa otwarte przez postęp nauki i techniki dają początek nowym formom zamachów na godność ludzkiej osoby. Znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia niestety przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności. Ludzkość przeżywa dzisiaj poważny kryzys moralny, ponieważ wiele państw sankcjonuje czyny uważane wcześniej za przestępcze jak np. zabijanie dzieci nienarodzonych czy eutanazję. Podobnej pokusie ulega także medycyna, wielu lekarzy dokonuje czynów sprzecznych z ich powołaniem, którym jest chronić życie zagrożone” - mówi ks. dr Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej.

Brzeska Konferencja ma przypomnieć głos Kościoła. „Kiedy deptane jest fundamentalne prawo do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot, Kościołowi nie wolno dzisiaj milczeć. Encyklika Evangelium vitae jest stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności. Jest też apelem, by szanować, bronić, miłować i służyć życiu” - dodaje ks. Bartoszek.

Abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych sprawuje patronat honorowy nad Konferencją. W przesłanym słowie podkreślił, że cieszy się, że diecezja tarnowska przypomni ciągle aktualną naukę Papieża - Polaka o godności i świętości ludzkiego życia.

„Z perspektywy 20 lat, które upłynęły od publikacji Evangelium vitae dostrzegamy, że haniebne zamachy na ludzkie życie wciąż trwają i przybierają coraz to nowsze formy. Wystarczy wspomnieć ostatnie krwawe konflikty na Ukrainie czy niezwykle okrutne morderstwa dokonywane przez zwolenników państwa islamskiego. Coraz częściej słyszymy o samobójstwach wśród młodzieży a nawet dzieci. Rozpowszechniają się wyrafinowane sposoby niszczenia życia dokonywane w imię rzekomego dobra jak np. techniki wspomaganego rozrodu, którym towarzyszy niszczenie embrionów na ogromną skalę. Dziewczęta i kobiety są zachęcane do zażywania uwalniających od zbędnych problemów “pigułek dzień po”. Kolejne kraje Europy legalizują eutanazję nie oszczędzając jej nawet dla małych dzieci. Jak widać, cywilizacja śmierci nie składa swej przeraźliwej broni” - napisał abp Zimowski.

W ramach diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia, biskup tarnowski Andrzej Jeż będzie celebrował w środę 25 marca o godz. 18.00 Mszę Świętą w parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku. Zostanie ona odprawiona tuż po zakończeniu Konferencji.

Z obchodami Dnia Świętości Życia związana jest praktyka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Modlitwę w intencji dzieci, których życie jest zagrożone rozpoczną wierni w rożnych parafiach diecezji. Złożą oni przyrzeczenia modlitwy w tej intencji przez dziewięć miesięcy.

„Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!”

Ogólnopolska konferencja naukowa w 20. rocznicę encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II
Brzesko, 25 marca 2015 r.

Patronat Honorowy:

Abp Zygmunt ZIMOWSKI – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia
i Duszpasterstwa Chorych

Bp Andrzej JEŻ – Pasterz Diecezji Tarnowskiej
Andrzej POTĘPA – Starosta Powiatu Brzeskiego
Grzegorz WAWRYKA – Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko

Prowadzenie konferencji:
Ks. dr Jan BARTOSZEK – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

PROGRAM:

14.00 – Rozpoczęcie konferencji
Ks. bp dr Andrzej JEŻ – Biskup Tarnowski

14.15 – Główne przesłanie encykliki Evangelium vitae
– Ks. prof. dr hab. Alojzy DROŻDŻ – Uniwersytet Śląski

14.45 – Małżeństwo i rodzina miejscem szczególnej troski o życie
–Bp dr hab. Józef WRÓBEL SCJ – Prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

15.15 – Służba życiu – odwaga w obronie życia i jej konsekwencje
– prof. dr hab. n. med. Bogdan CHAZAN - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

15.50 – Przerwa na kawę

16.10 – Troska o życie w doświadczeniu niepełnosprawności i cierpienia
– Ks. dr hab. Marek KLUZ – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

16.30 – Tajemnica ostatniego oddechu – współczesne zagrożenia
– Ks. dr Jerzy SMOLEŃ - Akademia Ignatianum w Krakowie

16.50 – Podsumowanie spotkania

17.00 – Kolacja

18.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Bpa Andrzeja Jeża – Pasterza
Diecezji Tarnowskiej

Organizator:
Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej

Współorganizatorzy:
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie