Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-04-03 17:38:05 przez system

Prof. Słomka nowym rektorem AGH

<html />

3 kwietnia Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłosiła nazwisko wybranego przez Uczelniane Kolegium Elektorów rektora-elekta AGH.

Dwustuosobowe Uczelniane Kolegium Elektorów AGH zdecydowało, że Rektorem na kadencję 2012-2016 zostanie prof. Tadeusz Słomka. Łącznie oddano 199 głosów (jeden głos nieważny): na prof. Tadeusza Słomkę głosowało 106 elektorów, zaś na drugiego z kandydatów, prof. Jerzego Lisa, swój głos oddało 92 elektorów.

Nowy rektor, który od siedmiu lat pełni funkcję prorektora ds. Ogólnych AGH, rozpocznie urzędowanie 1 września 2012 roku. Zastąpi on na tym stanowisku prof. Antoniego Tajdusia, który sprawował funkcję Rektora AGH przez dwie kadencje – od 2005 roku.

Tadeusz Słomka urodził się w Świątnikach Górnych koło Krakowa, w rodzinie rzemieślniczej.
Od dziecka zainteresowany przyrodą nieożywioną ukończył Technikum Geologiczne w Krakowie i studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prace - doktorska i habilitacyjna - poświęcone były sedymentologii formacji osadowych Karpat fliszowych. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych poświęconych problematyce geologii złożowej, modelowaniu matematycznemu złóż kopalin użytecznych (Cu, pierwiastków promieniotwórczych, Zn i Pb, węgla kamiennego i brunatnego, diatomitów, iłów kaolinowych i surowców skalnych) i sedymentologii głębokomorskich osadów klastycznych. Ponadto jest współautorem 4 skryptów i książek oraz redaktorem 7 książek. Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w Austrii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Meksyku, USA, Australii i innych.

Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2 kadencje), prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej (2 kadencje), przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi, doradcą Wiceministra Środowiska, twórcą i prezydentem International Association for Geoturism, członkiem International Association for Sedimentologists i International Association for Mathematical Geology, Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem wielu rad naukowych polskich i międzynarodowych instytucji. Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma „Geoturism”, członek komitetu redakcyjnego Acta Montanistica Slovaka. Sekretarz i przewodniczący wielu cyklicznych, międzynarodowych konferencji naukowych: Zastosowań Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii, Geotur. Kierował ponad 20 grantami i pracami zleconymi z przemysłu.

Prowadził (i nadal prowadzi) wykłady, seminaria i zajęcia terenowe z geologii ogólnej, geologii matematycznej, kartografii geologicznej, sedymentologii, geoturystyki. Żonaty, ma dwoje dzieci: córkę i syna oraz troje wnuków. Ma wiele hobby i kolekcji: masek z różnych stron świata, okazów geologicznych, kłódek, monet, zegarów. Jest bibliofilem (biblioteka liczy ponad 8 tys. pozycji). Jego pasją są podróże i zwiedzanie – szczególnie obiektów przyrody nieożywionej.