Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-01-28 21:44:32 przez Czas2012

Profesor Tadeusz Słomka z tytułem Małopolanina Roku 2020

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w latach 2012-2020 prof. Tadeusz Słomka otrzymał zaszczytny tytuł Małopolanina Roku 2020. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się także prof. Wojciech Nowak, były Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

26 stycznia Kapituła Tytułu „Małopolanin Roku” złożona z Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przyznała tytuły „Małopolanina Roku 2020”. Tegoroczne wyróżnienie, które przypadło w udziale prof. Tadeuszowi Słomce, przyznane zostało za działania dla dalszego rozwoju 100-letniej Akademii Górniczo-Hutniczej – największej polskiej uczelni technicznej o międzynarodowej renomie oraz rozwój i promocję polskiej nauki i kultury w Europie i świecie -

Prof. Tadeusz Słomka ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w Krakowie. Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, prorektorem ds. ogólnych, a od 2012 r. Rektorem AGH. W trakcie swojej kariery naukowej i organizacyjnej był również przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi, doradcą Wiceministra Środowiska, twórcą i prezydentem International Association for Geotourism, członkiem International Association for Sedimentologists i International Association for Mathematical Geology, Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem wielu rad naukowych polskich i międzynarodowych instytucji. Ponadto przewodniczył Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w latach 2016-2020. Był współzałożycielem oraz Przewodniczącym konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Był również Prezesem Zarządu Głównego AZS, a także Przewodniczącym Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP. Prof. Tadeusz Słomka to także autor ponad 240 publikacji naukowych poświęconych geologii, która jest prawdziwą pasją tegorocznego laureata.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznaje na początku każdego roku wyróżnienia Małopolanin Roku. Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla wybitnych Małopolan, którzy działają na rzecz rozwoju i promocji regionalnej wspólnoty. Wśród dotychczasowych laureatów warto wymienić między innymi wybitnych muzyków, aktorów, filozofów czy sportowców z naszego regionu. Nagroda, przyznawana od 1995 roku, trafiła w ręce m.in. Wisławy Szymborskiej, Andrzeja Wajdy czy ks. Michała Hellera. W roku 2009 tytuł Małopolanina Roku otrzymał prof. Antoni Tajduś, Rektor AGH w latach 2005-2012 oraz w roku 2011 prof. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH w latach 1998–2005.

Info: AGH