Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-11-15 21:13:17 przez system

Projekt MON „Samoobrona kobiet”

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony, rusza I edycja ogólnopolskich, bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Kandydatki na przeszkolenie powinny spełniać następujące wymagania: wiek powyżej 18 lat, deklarowany dobry stan zdrowia, obywatelstwo polskie oraz chęć zdobywania nowych umiejętności.

Pierwsze zajęcia odbędą się 19 listopada 2016 r. Kolejne praktyczne szkolenia będą odbywały się w dniach: 3.12.2016 r., 14.01.2017 r., 4.02.2017 r., 4.03.2017 r., 1.04.2017 r., 6.05.2017 r., 3.06.2017 r. Zakończenie I edycji projektu planowane jest w czerwcu 2017 r.

Każda grupa kobiet weźmie udział w sumie w ośmiu spotkaniach (organizowanych od listopada 2016 do czerwca 2017, z reguły w każdą pierwszą sobotę miesiąca) w wytypowanym obiekcie.

Na terenie naszego województwa zajęcia odbywać się będą w:
Krakowie, 16. Batalion Powietrznodesantowy, ul. Wrocławska 82;
Instruktor: sierż. Mariusz Taran, tel. 500 042 268, email: skytaran@tandsnow.com

Zakopanem, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo Kondycyjny, ul. Strzelców Podhalańskich 4.
Instruktor: kpt. Maciej Bzdawski, tel. 887 882 693, email:bzdawa@interia.pl