Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-08-05 14:40:10 przez system

Przejął ZIKIT od Tajstera

Od 5 sierpnia obowiązki dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu pełni Marcin Korusiewicz. Dotychczas piastował on funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych.

Marcin Korusiewicz pracuje w ZIKIT od sierpnia 2013 roku. Wcześniej był zastępcą dyrektora Wydziału Budżetu w Urzędzie Miasta Krakowa.

Nowy dyrektor ZIKIT ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu księgowości, rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości budżetu. Jest specjalistą z zakresu finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego.