Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-01-28 12:19:08 przez system

Radni sejmiku o cenach energii

26 stycznia obradował Sejmik Województwa Małopolskiego. Radni przyjęli m.in. rezolucję w sprawie cen energii elektrycznej, które mają obowiązywać w 2009 r. w Polsce.

Sejmik przeciwny podwyżkom cen energii elektrycznej

Sejmik podjął rezolucję w sprawie cen energii elektrycznej, które maja obowiązywać w 2009 r. w Polsce. Jak wynika z treści dokumentu, Radni Województwa Małopolskiego z najwyższym niepokojem przyjęli informację o wejściu w życie nowych taryf cen energii elektrycznej, wyższych od ubiegłorocznych od 48 do 62 procent. Ta niespotykana skala podwyżki ma miejsce w momencie, gdy słowo: "kryzys gospodarczy" jest na ustach całego świata, a rządy państw olbrzymimi kwotami wspierają swoje gospodarki, zaś surowce energetyczne notują najniższe od wielu lat ceny!Trzeba zaznaczyć, że ceny energii elektrycznej w Polsce należą do najwyższych na świecie. Tymczasem energia elektryczna to kluczowy koszt rzeczowy w finansowanych przez Budżet Województwa Małopolskiego instytucjach życia publicznego, takich jak: szpitale, szkoły, placówki kultury — czytamy w rezolucji. Sejmik, w imieniu przedsiębiorców, a przede wszystkim mieszkańców naszego Regionu, którzy w największym stopniu poniosą koszty tej dramatycznej podwyżki, wyraził nadzieję, iż Rząd RP wyposażony przez parlament w odpowiednie prerogatywy, skutecznie zablokuje ten nieuzasadniony gospodarczo wzrost cen energii elektrycznej w 2009 roku. Podjęta rezolucja ma trafić do: Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Szefa Urzędu Regulacji Energetyki, Szefa UOKiK, Przewodniczącego Stałej Podkomisji Sejmu RP ds. cen energii, Parlamentarzystów Małopolski oraz KWSGiT przy Marszałku Województwa Małopolskiego

Treść rezolucji

W sprawie zamiany nieruchomości

Decyzją Radnych zmieniono uchwałę z 5 grudnia 2008 r. dotyczącą wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków oraz zamiany nieruchomości pomiędzy Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Kantora "Cricoteka" a Województwem Małopolskim. Zmian dokonano w związku z realizacją przy ulicy Nadwiślańskiej centrum ekspozycyjnego, a zarazem siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka" oraz przeznaczeniem tej nieruchomości zabudowanej Pałacem "Krzysztofory" na cel działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i koniecznością przeprowadzenia remontu tego budynku.

Treść uchwały

Sejmik wskazał swoich przedstawicieli do Rady Małopolskiego Oddziału NFZ

Sejmik powołał także członków Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawicielami Sejmiku Województwa Małopolskiego w Radzie zostaną z dniem 1 lutego: Marek Surowiak oraz Stefan Grabiński. Obowiązek powołania członków Rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nakłada na Sejmik ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

www.malopolskie.pl