Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-08-27 15:44:57 przez system

Rondo Błonie-Jana Pawła otwarte

<html />

Kierowcy mogą już korzystać z ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ulicy Błonie wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 73 w nowym przebiegu. Kierujący pojazdami proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na zastosowane oznakowanie. Nowe skrzyżowanie część kluczowej dla miasta inwestycji, czyli połączenia z węzłem autostrady A4 Tarnów-Północ.

Od 28 sierpnia Drasgados S.A. w ramach budowy autostrady A4 na około miesiąc planuje zamknięcie ruchu i przebudowę skrzyżowania ulicy Nowodąbrowskiej w rejonie ulicy Wilczej (na wiadukt drogowy nad autostradą). Przejazd w kierunku Kielc będzie możliwy po nowo otwartym dla ruchu odcinku drogi krajowej nr 73. Dla odcinka ulicy Nowodąbrowskiej od ul. Wilczej do zamknięcia przy autostradzie dojazd skierowany zostanie objazdem przez ulice Modrzejewskiej, Krzyską i Modrzewiową. Prosimy o ostrożną jadę ze względu na zmiany w organizacji ruchu.

To największe, dwupasmowe rondo w Tarnowie. Budowa całego połączenia z autostradą była dla miasta ogromnym wysiłkiem finansowym. Cała inwestycja (włącznie z rondem) kosztowała ponad 90 mln zł. W jej ramach wybudowano połączenie ul. Starodąbrowskiej z ul. Gumniską, czyli nowy odcinek drogi łączącej ul. Starodąbrowską z ul. Mostową wraz z budową mostu nad Wątokiem. Dodatkowo przebudowano skrzyżowanie Starodąbrowska-Kołłątaja oraz część ul. Mostowej. Modernizacji doczekała się również ul. Gumniska na odcinku od ul. Mostowej do ul. Dąbrowskiego oraz ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Ziai oraz sama ul. Ziai. Kluczowym elementem całego przedsięwzięcia była budowa połączenia al. Jana Pawła II z węzłem Krzyż autostrady A4 - wykonano nowy odcinek drogi o długości 1,5 km.

- Na pozostałe odcinki otrzymaliśmy w sumie ponad 50 mln zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Samo rondo zostało wybudowane kosztem prawie sześciu mln złotych. Kiedy tylko zakończy się jego odbiór, Tarnów i południe regionu uzyskają dogodny dojazd do powstającej autostrady – mówi dyrektor Centrum Rozwoju, Krzysztof Madej.

Koszt dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ok. 3,5 mln zł.