Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-05-15 16:27:01 przez system

Rusza pionierski system diagnozy kardiologicznej na odległość

<html />

Porozumienie w sprawie teletransmisji danych zostało zawarte pomiędzy szefami samorządów – miasta i powiatu oraz dyrekcją szpitala im. Szczeklika i Pogotowia Ratunkowego. Mowa o realizacji pionierskiego w Małopolsce systemu diagnozy kardiologicznej na odległość.

Istotą telemedycznej sieci jest przekaz badań EKG z defibrylatora w ambulansie pogotowia do stacji odbiorczej w szpitalu, co umożliwia natychmiastową diagnostykę stanu pacjenta w miejscu zdarzenia przez lekarza dyżurującego w szpitalu oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania z pacjentem. - Szczególnie jest to istotne w sytuacji, gdy większość zespołów ratowniczych to zespoły podstawowe (czyli bez obecności lekarza w karetce). Transmisja danych do szpitala pozwala lekarzowi określić prawdopodobieństwo ostrego incydentu wieńcowego lub stanu zagrożenia życia, zlecić ratownikom podanie odpowiednich leków oraz zadecydować o szybkim przyjęciu na oddział kardiologii do leczenia inwazyjnego – mówi dyrektor Szpitala Szczeklika Marcin Kuta.

Tarnów i jego okolice są pierwszym regionem w Małopolsce objętym systemem telemedycznej sieci ratunkowej.