Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-09-17 16:00:46 przez system

Ruszyła budowa obwodnicy Gdowa

<html />

W ostatnich dniach na placu budowy pojawiły się pierwsze maszyny. Tym samym rozpoczęła się budowa obwodnicy Gdowa. W pierwszym etapie powstanie północno – wschodnie i północno - zachodnie obejście miejscowości.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Obwodnica Gdowa – etap I” złożono 14 ofert. Przetarg wygrała firma Polimex-Mostostal Warszawa, która wykona inwestycję za kwotę 29 683 603 zł. (wartość całości projektu wynosi 34 292 534 zł).

W pierwszym etapie budowy powstanie trasa o długość 2,7km. Zostanie ona wybudowana w ciągu DW 967 przecinając DW 966 oraz drogi niższych kategorii. Na przecięciach dróg zostaną wykonane skrzyżowania lub ronda. Obwodnica planowana jest jako droga klasy technicznej „G” z jezdnią o szerokości 7,00 m z obustronnymi poboczami. Na przekroczeniach istniejących cieków wodnych planuje się budowę mostów.

Obecnie na placu budowy wycinane są drzewa i ściągana jest pierwsza warstwa ziemi tzw. humus. Jednocześnie prowadzone są prace archeologiczne. Okres realizacji całego zadania wyznaczono na 31.12.2013r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa połączenia między drogami wojewódzkimi nr 966 i 967. Obwodnica połączy drogę woj. nr 966 (ul. Krakowska) z drogą woj. nr 967 (ul. Bocheńska) oraz drogę woj. 967 (ul. Myślenicka) z drogą woj. nr 966 (ul. Krakowska).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania wynosi 29 148 654,63zł. (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).