Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-05-16 15:01:48 przez system

Siemacha inauguruje działalność w Wieliczce

Już wkrótce Stowarzyszenie Siemacha, dobrze znane od lat krakowianom, rozpocznie swą działalność także w Wieliczce. 14 maja burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz z ks. Andrzejem Augustyńskim, przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia oraz Anną Litwora - wiceprzewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę na uruchomienie i prowadzenie na terenie Wieliczki placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 60 dzieci.

Placówka uruchomiona zostanie w budynku przy ul. Kościuszki 51 i funkcjonować będzie od lipca, w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach od 12.30 do 19.30 w trakcie roku szkolnego oraz w godzinach od 10.00 do 17.00 w dni wolne od nauki z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. Obecnie, w miesiącu maju i czerwcu, Siemacha przeprowadzi kampanię zapoznawczo -informacyjną, połączoną z prezentacją oferty, spotkaniami z dziećmi, rodzicami, pedagogami. Jednocześnie w tym czasie wyposaży lokal w niezbędne sprzęty i przystosuje do potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonej przez siebie działalności.

Zgodnie z ofertą Siemachy dzieci – wychowankowie objęci będą szerokimi działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi, polegającymi na pracy specjalistycznej z wychowankami, organizowaniu zajęć sportowych i rekreacyjnych, wspieraniu rozwoju kulturalnego wychowanków oraz organizowaniu zajęć edukacyjnych. Podobnie jak w istniejących już placówkach Siemacha podejmować będzie działania mające na celu rozwój społeczny dzieci i młodzieży, ich aktywizację i usamodzielnianie poprzez poznawanie wartości, rozwój talentów i zainteresowań, umożliwiając aktywne uczestnictwo w kreowaniu społeczności placówki.