Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-02-04 18:29:14 przez system

Skontroluj stan powietrza w swoim otoczeniu

Powietrze, czyli to, czym oddychamy, staje się coraz bardziej skażone - i to tylko pozornie jest eufemizmem. Zanieczyszczone pyłami i związkami ciężkich metali powietrze - za co głównie odpowiadają wyziewy z kominów i rur wydechowych - powoduje w organizmie człowieka nieodwracalne zmiany.

Z uwagi na występujące w ostatnim czasie w województwie małopolskim permanentne przekroczenia obowiązujących norm zanieczyszczeń w powietrzu uprzejmie informujemy, że dane o stopniu zagrożenia zamieszczane są m. in. na stronie internetowej http://www.malopolskie.pl/powietrze.

Można też skorzystać z ogólnodostępnych mobilnych aplikacji monitorujących stan jakości powietrza oraz stopnie zagrożenia. Są to m. in.:

1) aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentująca dane bieżące o jakości powietrza z wszystkich automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) (http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/307-sprawdz-jakosc-powietrza-w-swoim-telefonie),

2) aplikacja stworzona w ramach inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską, umożliwiająca dostęp do komunikatów, generowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (dostępna pod adresem: http://www.mobilecentre.pl/tag/phone/),

3) Inne aplikacje można również pobrać ze strony internetowej Wrota Małopolski pod adresem: http://www.malopolska.pl/Obywatel/EKOprognozaMalopolski/Malopolska/Strony/jak-powstaja-prognozy.aspx