Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-09-12 23:30:14 przez system

Sobieski wróci do Wiednia

W tym roku przypada 330. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej, kiedy to król Jan III Sobieski stanął na czele wojsk i odparł oblegających Wiedeń Turków. Teraz polski monarcha doczeka się swojego pomnika, który ma stanąć na wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu. W czwartek 12 września wmurowany został kamień węgielny pod pomnik. W uroczystości wziął udział m.in. prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, przedstawiciele władz Wiednia oraz członkowie Bractwa Kurkowego.

Inicjatorami budowy pomnika króla Jana III Sobieskiego są: Bractwo Kurkowe oraz Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie Stal. Projekt popiera Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, który w tej sprawie od miesięcy prowadzi osobiste rozmowy z Burmistrzem Wiednia dr. Michaelem Häuplem.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod monument upamiętniający Viktorię Wiedeńską odbyła się na wzgórzu Kahlenberg. Uświetnił ją swoim występem chór z Libiąża, który wykonał m.in. pieśń Bogurodzica.

Po przemówieniach prezydenta Majchrowskiego, radnego miasta Wiednia Ernsta Wollera, Henryka Kuśnierza z Bractwa Kurkowego i Piotra Zaparta wmurowano akt erekcyjny pod pomnik – włożono go do specjalnej tuby razem z wydaniami gazet lokalnych oraz monetami polskimi i euro. Obok postawiono także tablicę informującą o tym, że w tym miejscu stanie pomnik.