Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-02-20 02:05:33 przez system

Średni i niski poziom wód w Małopolsce

W Małopolsce w tej chwili nie ma zagrożenia powodzią. Stan wód w rzekach utrzymuje się głównie na poziomie średnim i niskim.

Nigdzie nie jest przekroczony stan ostrzegawczy. W dwóch miejscach znajdują się zatory śryżowe (rodzaj zbrylonego śniegu): na Dunajcu w Nowym Sączu i na Wiśle w Szczucinie. Obydwa miejsca są monitorowane i na razie nie stanowią zagrożenia ani nie wymagają interwencji.
W ciągu najbliższej doby spodziewane jest nieznaczne ocieplenie. Możliwe jest więc gromadzenie się wody w obniżeniach terenu i wzrost poziomu wody spowodowany topnieniem śniegu. Poziom rzek powinien się jednak utrzymać w strefie stanów średnich.

Na wypadek powodzi cały czas w Małopolsce w gotowości są dwa patrole saperskie, które mogą usuwać zatory lodowe przy pomocy ładunków wybuchowych.
W gotowości jest również pododdział z 6 Brygady Desantowo-Szturmowej (32 żołnierzy) wyznaczony do ochrony przed zatorami lodowymi dwóch ważnych obiektów na terenie województwa małopolskiego: kanału i jazu w Łączanach — urządzeń hydrotechnicznych zabezpieczających funkcjonowanie elektrowni w Skawinie. W razie zagrożenia powodzią do natychmiastowego działania gotowych jest 548 żołnierzy i 43 specjalistyczne pojazdy wojskowe.

W sumie w Małopolsce dysponujemy ponad 1,6 mln worków przeciwpowodziowych, około 2,5 tysiąca pomp (w tym 70 o dużej mocy) oraz ponad 180 łodzi i pontonów.

Na terenie Małopolski zlokalizowanych jest ponad 1000 km wałów przeciwpowodziowych chroniących przed powodzią obszar o łącznej powierzchni ponad 108 tys. ha. W ubiegłym roku naprawiono, podwyższono i uszczelniono wały przeciwpowodziowe w 9 miejscach.