Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-02-27 05:32:40 przez system

Stwórz solną pisankę

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą pisankę z soli.

To jedyny tego rodzaju konkurs w Polsce, w czasie którego z solnego jajka, dostarczanego przez Muzeum, uzdolnione plastycznie dzieci i młodzież wykonują piękne pisanki stosując różnorodne techniki. Tegoroczny konkurs pisanki z solnego jajka o zasięgu międzynarodowym, będzie miał miejsce w siedzibie Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, w Zamku Żupnym w Wieliczce 30 marca o godz. 9.00 - 12.00.

Miejsce realizacji:
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, ul. Zamkowa 8
Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (największe w Polsce Muzeum Pisanki)

Termin realizacji: 3 marca 2010 r. w Muzeum w Ciechanowcu (dla uczestników z Podlasia)
30 marca 2010 r. w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Cel Konkursu:
- popularyzacja tradycji wykonywania pisanek w okresie wielkanocnym
- pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
- zachęta do czynnego zaangażowania w tradycję Świąt Wielkiej Nocy

Warunki Konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:
a) dzieci I — III
b) dzieci IV — VI
c) młodzież szkól gimnazjalnych
d) młodzież szkół średnich

Etapy konkursu:
- 3.03. 2010 r. w Muzeum w Ciechanowcu, wykonane pisanki zostaną przesłane przez Muzeum Rolnictwa na adres MŻKW do 20 marca
- 30.03.2010 w godz. 900 — 12.00 w Zamku Żupnym

Technika:
- Praca będzie polegała na wykonaniu pisanki dowolną techniką z solnego jajka, które zapewnia Muzeum
- Uczestników proszeni są o przyniesienie własnych materiałów i przyborów do ozdobienia jajka

Jury:
- Jury XI Konkursu na "Najpiękniejszą pisankę z solnego jajka" będzie obradować po zakończeniu konkursu - ok. godz. 1200 w Sali Gotyckiej Zamku Żupnego
- w skład Jury wejdą pracownicy merytoryczni Muzeum Żup Krakowskich i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
- ocenie podlegać będą pisanki z solnego jajka wykonane w MŻK i Muzeum Rolnictwa
- Jury wybierze najciekawsze prace - osoby które je wykonały zostaną nagrodzone
- Zakończenie i wręczenie nagród przewidywane jest około godz.13.00
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przejęcia wykonanych w czasie konkursu pisanek

Zgłoszenia:
- Zainteresowanych do udziału w Konkursie w MŻKW zgłaszają się do 20.03.2010 r.
- Ilość uczestników jest ograniczona - o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prezentacja prac konkursowych:
- Wszystkie prace będą prezentowane w okresie świątecznym na wystawie w Zamku Żupnym
- Najpiękniejsze pisanki zostaną przekazane do Muzeum Pisanek w Ciechanowcu

Zgłoszenia i informacje:
Dział Edukacji i Promocji MŻK, tel.(012) 289-16-33, e-mail: edukacja@muzeum.wieliczka.pl