Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-02-12 16:04:21 przez system

Stypendia od Fundacji im. Abpa Jerzego Ablewicza

Jeszcze tylko do 13 marca można składać wnioski o stypendia, które przyzna diecezjalna Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Jest to forma pomocy dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych o wysokiej średniej i niskich dochodach w rodzinie. Rok temu stypendia otrzymało 125. młodych ludzi z całej diecezji tarnowskiej.

„Stypendium jest jednorazowe i wynosi tysiąc złotych. Stypendyści zazwyczaj przeznaczają pieniądze na zakup książek i pomocy naukowych. Średnia ocen ucznia ubiegającego się o stypendium powinna wynosić 4,5 lub wyżej. Stypendyści pochodzą z rodzin uboższych, często wielodzietnych, a także mających trudną sytuację z powodu m.in. sieroctwa czy choroby. Warto im pomagać” - mówi ks. Tomasz Lelito, sekretarz Fundacji.

Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza może wspierać młodzież dzięki środkom przekazywanym przez indywidualnych ofiarodawców. Fundusze pochodzą też z ofiar składanych podczas udzielania sakramentu bierzmowania czy Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.

Wniosek można pobrać ze strony http://www.fundacja.diecezja.tarnow.pl

Dokumenty należy składać lub wysyłać na adres Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów.

Uczniowie powinni udokumentować także inne formy aktywności takie jak zaangażowanie w życie parafii, udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia w danej dziedzinie.

Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza – biskupa tarnowskiego w latach 1962-1990, została utworzona w 1993 r. Pierwsze stypendia zostały przyznane w roku szkolnym 1998/1999. Pomoc trafiła wówczas do 54 osób. Najwięcej stypendiów – 186 - wręczono w 2006 r. Tegoroczne stypendia trafią do młodzieży w połowie kwietnia.