Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-06 12:05:40 przez system

Szczucin miastem

We wtorek (3 lutego) Jerzy Miller, wojewoda małopolski przekazał akt nadania praw miejskich Szczucinowi. ?Status miasta oznacza nie tylko prestiż, ale więcej zadań i możliwości. To szansa na nowe inwestycje, rozwój i promocję zarówno Szczucina, jak i całej Małopolski. Jestem przekonany, że Szczucin tę szansę wykorzysta? ? powiedział wojewoda.

Akt z rąk wojewody odebrał Jan Sipior, burmistrz miasta i gminy Szczucin. Uroczystość odbyła się w trakcie Sesji Rady Miejskiej w Szkole Podstawowej w Szczucinie przy ul. Kościuszki 30. Towarzyszyła jej wystawa fotograficzna "Szczucin miejsce do życia i inwestowania".

Szczucin leży w pow. dąbrowskim. W latach 1780-1934 był miastem. W 1934 roku, w wyniku reformy samorządowej utworzono gminę Szczucin. Szczucin nie spełniał jednak podstawowego kryterium, pozwalającego zachować status miasta (liczył mniej niż 3 tys. mieszkańców), dlatego 1936 roku ostatecznie został uznany za wieś. Prawa miejskie, podobnie jak Bobowa, odzyskał 1 stycznia 2009 roku.

Nadanie praw miejskich ma przede wszystkim charakter prestiżowy. Władze obydwu przyszłych miast liczą, że dzięki temu ściągną do siebie więcej inwestorów i turystów. Formalnie zmieni się niewiele. Wójtowie automatycznie staną się burmistrzami, a Rada Gminy - Radą Miasta. Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych pozostanie w kompetencji Rady Gminy i żadne przepisy nie narzucają konieczności zwiększenia tych opłat.

Prawa miejskie nadawane są przez premiera RP w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Nie ma ściśle określonych prawem warunków nadania praw miejskich. Na status miasta mogą zwykle liczyć miejscowości liczące powyżej 2 tys. mieszkańców, posiadające infrastrukturę o charakterze miejskim: kanalizację, wodociąg, oczyszczalnię ścieków, instytucje oświatowe i kulturalne, zwartą zabudowę z ulicami i chodnikami. Miastami mogą zostać miejscowości pełniące rolę lokalnych ośrodków administracyjnych i społecznych. Większość (co najmniej 2/3) mieszkańców powinna mieć zatrudnienie poza rolnictwem.

Duże znaczenie ma historia miejscowości, a szczególnie posiadanie w przeszłości praw miejskich.

W roku 2008 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał do MSWiA 3 wnioski o nadanie statusu miasta przez trzy miejscowości tj. Szczucin, Bobowa i Radłów. Rada Ministrów na posiedzeniu 28 lipca 2008 r. pozytywnie rozpatrzyła wnioski Szczucina i Bobowej, natomiast wniosek Radłowa będzie rozpatrywany w tym roku.

Nadanie statusu miasta Bobowej i Szczucinowi ujęte zostało w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 137, poz. 860) i weszło w życie 1 stycznia 2009 r.

W Małopolsce mamy obecnie 59 miast.

Źódło UW